Sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöprosessi monenlaista tukea tarvitseville

Palvelukeskus Hanska on yli 18-vuotiaiden asunnottomien, päihteilevien ja palveluiden ulkopuolella olevien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamispaikka, jossa  heidän sosiaalista kuntoutumista  tuetaan kolmannen ja julkisen sektorin yhteisellä työllä.

 

 

 

Toimintaympäristö **

Kaupungin, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin rahoitukset yhteistyöhön voivat muodostua haasteeksi. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat
  • Jyväskylän kaupungin järjestöjen aloitteesta perustaman Palvelukeskus Hanskan toiminta alkoi 12/19​
  • Palvelukeskus Hanska ja sen palvelut on tarkoitettu jyväskyläläisille yli 18-vuotiaille asunnottomille, päihteitä käyttäville ja palveluiden ulkopuolella oleville henkilöille.
  • Palvelukeskus Hanska tarjoaa lämpimän ja turvallisen paikan myös niille päihteileville asiakkaille, jotka usein poistetaan kaupungin muista sisätiloista (keskustan sisätilat, kauppakeskukset, liiketilat). Asiakkaat viettävät suurimman osan ajastaan Hanskassa, joka vähentää huomattavasti kaupungin keskustassa oleskelua ja helpottaa asiakkaiden tilannetta.​
  • Hanskan palvelu tuotetaan yhteistyössä Sovatek-säätiön Olohuone –hankkeen (STEA) kanssa.​
  • Jyväskylän kaupungin ASSI asunto ensin –hanke (STM:n Asunnottomuutta vähentävien sotepalvelujen kehittämishankkeen osahanke) osallistuu Hanskan toiminnan kehittämiseen yhdessä Olohuone-hankkeen kanssa. ​
  • ASSI –hankkeen monialaisen tiimin Nopsajalan asiakaskuntana on myös samaa asiakasryhmää kuin Hanskassaa (Shl 3§, erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat). ​

    • Nopsajalka-tiimi: Matalan kynnyksen liikkuva palvelu (sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, jolla mielenterveys-, päihde- ja traumatyön osaaminen) -> oikea-aikainen ja kotiin vietävä palvelu vaikeassa tilanteessa oleville. 
Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Palvelukeskus Hanskassa käy vaikeimmassa asemassa olevia päihde- ja mielenterveysasiakkaita sekä vankilasta vapautuvia monia palveluita tarvitsevia kuntalaisia.  Heillä ei ole useinkaan valmiutta ottaa tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita vastaan. He kokevat usein palvelukynnyksen liian korkeaksi, eivät tunne palveluita riittävästi tai runsas päihteiden käyttö estää palveluiden saamisen. ​Asiakkaiden sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä yhteistyöprosesseja on tarpeen kehittää, jotta he saavat oikeanlaisen tuen ja avun oikeaan aikaan. 

Toteutussuunnitelma

Yhteistyö 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelukeskus Hanskassa käy asunnottomia tai asunnottomuuden riskissä olevia runsaasti päihteitä käyttäviä henkilöitä sekä ja/tai mielenterveysongelmista kärsiviä kuntalaisia. Hanska on heille merkittävä osa elämää. Heillä on paikka minne mennä ja tavata muita. Hanska vastaa heidän perustarpeisiinsa osaltaan myös sillä siellä saa ruokaa, peseytymismahdollisuuden, vaatehuoltoa ja lepoa. Vaikutus näkyy myös katukuvassa, sillä Hanskan asiakkaat ovat rauhallisempia ja siistimpiä kuin ennen. 

Ratkaisun perusidea **

Julkisen palvelun ja kolmannen sektorin palvelu jää usein erilliseksi, vaikka molemmat palvelevat samojakin asiakkaita. Palvelukeskus Hanskan toimintaan osallistuu Jyväskylän kaupunki ja Sovatek-Säätiö. Molemmilla on omat tehtävänsä ja siksi palvelu tuottaa lisäarvoa asiakaspalveluun,  1+1=3.  Yhteisellä työllä saadaan molempien resurssit tuottamaan  parempaa palvelua asiakkaille kuin jos työskenneltäisiin entiseen malliin erikseen.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

- Yhteistyöstä tehtiin ensin EVAUS, palveluiden ennalta arviointi päätöksentekoa varten

- Toiminta osoittautui arviointia vastaavaksi 

- Palveluun tarvitaan tila ja henkilöstöresursseja molemmilta osapuolilta

- Myös ulkopuolisia toimijoita kannattaa hankkia mukaan. Oppilaitoset (Gradia lahjoittaa lounaat) , yritykset  (Valio lahjoittaa maitotuotteet), yksityiset ihmiset (ihmiset tuovat vaatteita). 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

- selkeä työnjako, julkinen - 3. sektori

- selkeä johtaminen

- toimintamalli on sovellettavissa eri ympäristöihin

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

- Palvelujen ulkopuolella olevia paljon palveluita tarvitsevia on saatu palvelujen piiriin

- Asunnottomille on saatu asuntoja

- Asiakkaiden terveydentila on kohentunut

- Kaupungin keskustan liikkeissä häiriöt ovat vähentyneet