Sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöprosessi monenlaista tukea tarvitseville

Palvelukeskus Hanska on yli 18-vuotiaiden asunnottomien, päihteilevien ja palveluiden ulkopuolella olevien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamispaikka, jossa  heidän sosiaalista kuntoutumista  tuetaan kolmannen ja julkisen sektorin yhteisellä työllä.

 

 

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat
  • Jyväskylän kaupungin järjestöjen aloitteesta perustaman Palvelukeskus Hanskan toiminta alkoi 12/19​
  • Palvelukeskus Hanska ja sen palvelut on tarkoitettu jyväskyläläisille yli 18-vuotiaille asunnottomille, päihteitä käyttäville ja palveluiden ulkopuolella oleville henkilöille.
  • Palvelukeskus Hanska tarjoaa lämpimän ja turvallisen paikan myös niille päihteileville asiakkaille, jotka usein poistetaan kaupungin muista sisätiloista (keskustan sisätilat, kauppakeskukset, liiketilat). Asiakkaat viettävät suurimman osan ajastaan Hanskassa, joka vähentää huomattavasti kaupungin keskustassa oleskelua ja helpottaa asiakkaiden tilannetta.​
  • Hanskan palvelu tuotetaan yhteistyössä Sovatek-säätiön Olohuone –hankkeen (STEA) kanssa.​
  • Jyväskylän kaupungin ASSI asunto ensin –hanke (STM:n Asunnottomuutta vähentävien sotepalvelujen kehittämishankkeen osahanke) osallistuu Hanskan toiminnan kehittämiseen yhdessä Olohuone-hankkeen kanssa. ​
  • ASSI –hankkeen monialaisen tiimin Nopsajalan asiakaskuntana on myös samaa asiakasryhmää kuin Hanskassaa (Shl 3§, erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat). ​

    • Nopsajalka-tiimi: Matalan kynnyksen liikkuva palvelu (sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, jolla mielenterveys-, päihde- ja traumatyön osaaminen) -> oikea-aikainen ja kotiin vietävä palvelu vaikeassa tilanteessa oleville. 
Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Palvelukeskus Hanskassa käy vaikeimmassa asemassa olevia päihde- ja mielenterveysasiakkaita sekä vankilasta vapautuvia monia palveluita tarvitsevia kuntalaisia.  Heillä ei ole useinkaan valmiutta ottaa tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita vastaan. He kokevat usein palvelukynnyksen liian korkeaksi, eivät tunne palveluita riittävästi tai runsas päihteiden käyttö estää palveluiden saamisen. ​Asiakkaiden sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä yhteistyöprosesseja on tarpeen kehittää, jotta he saavat oikeanlaisen tuen ja avun oikeaan aikaan. 

Toteutussuunnitelma
  • Prosessikuvaukset
  • Kehitetään yhteistyössä Y-säätiön kanssa arviointimalli matalan kynnyksen kohtaamispaikoille