Suun terveyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla - Laatu- ja vaikuttavuusmittaristo

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan suun terveydenhuoltoon on kehitetty hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurantaan yhtenäistä alueellista mittaristoa, yhteistyössä suun terveydenhuollon johtavien lääkäreiden, osastonhoitajien sekä potilastietojärjestelmän palveluntuottajan kanssa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä