Suun terveyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla - Nuoret

Tähän toimintamalliin on koottu Etelä-Pohjanmaalla suun terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhteisesti kehitetyt materiaalit ja mallit alueemme yhtenäiseen suun terveyden edistämiseen nuorten (noin 12-17v.) osalta. 

Toimintaympäristö **

Siirryttäessä yhteiselle hyvinvointialueelle tulee suun terveydenhuollon toimintamallien, jaettavien ohjeiden, materiaalien jne. olla yhtenäisiä eri puolilla Etelä-Pohjanmaata.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Nuorten suun terveys on  Etelä-Pohjanmaalla hieman Suomen keskitasoa heikompi. Thl:n kouluterveyskyselyn 2006-2021 mukaan:

      * Etelä-Pohjanmaalla harjataan heikommin verrattuna koko maan keskiarvoon

      * Kouluruokailun jättää joka 3-4 syömättä ja aamupala jää yhä useammalla väliin

 

Suun terveystottumukset sekä hyvät elintavat opitaan lapsuudessa ja nuoruudessa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Jokaisesta suun terveydenhuollon yksiköstä on nimetty edustaja suun terveydenhuollon kehittämisen työryhmään. Tämän työryhmän työskentelyn sisältöä ohjaavat alueen suun terveydenhuollon ylihammaslääkärit ja osastonhoitajat sekä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankesuunnitelma.

Tavoiteltu muutos

Nuorten suun terveys ja terveystottumukset ovat hyvät

Nuorten suun terveyshaasteet / sairaudet ovat vähentyneet.

Terveyserot suun terveydessä ovat kaventuneet.

 

Muutoksen mittaaminen

Kehitteillä oleva mittaristo datan keräämiseksi suun terveydestä potilastietojärjestelmästä automaattisesti (esim. kariesmittari, ks. tarkemmin linkki tähän toimintamalliin alta, TULOSSA)

Toteutussuunnitelma

Nuorten suun terveyden edistämiseksi yhtenäistetään ja kehitetään seuraavia elementtäjä:

- Kampanja yläkouluikäisille (YouTube -video, Kahoot-peli ja materiaali opettajille näiden tueksi)

- Yhtenäiset suun terveydenhuollon jaettavat materiaalit nuorille (esitteet, linkit yms.)

- Suositukset yhtenäiseen sisältöön nuorten suun terveystarkastuksiin Etelä-Pohjanmaalla ( 8.lk, 17-vuotiaat)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etelä-Pohjalaiset nuoret (12-17v.). Erityisesti yläkoululaiset.

Ratkaisun perusidea **

Kampanja nuorille:

Työryhmä on valmistellut yläkouluikäisille suunnatun oppitunnin suun terveyden omahoidosta. 

Oppitunnin sisältö painottuu neljään tärkeään asiaa​n: ​

         1. Kouluruokailun ja aamupalan tärkeys​

         2. Kotihoito, harjaus ja lankaus​

         3. Energiajuomat​

         4. Tupakka ja nuuska​

Oppitunti on suunniteltu valmiiksi paketiksi, joka ei vaadi opettajalta perehtymistä aiheeseen. Oppitunti koostuu You Tube-videosta, tietovisasta (Kahoot-peli) ja opettajalle toimitetusta oheismateriaalista tietovisan tueksi.

 

Yhtenäiset materiaalit:

Hammashoitoloissa on ollut tarkastusten yhteydessä tapana jakaa suun kotihoitoon ja terveystottumuksiin liittyviä kirjallisia ohjeita. Tarkoituksena on yhtenäistää ja päivittää hyvinvointialueen hammashoitoloissa jaettava kirjallinen materiaali. Tarkoituksena on samalla tuottaa suun terveyden ennaltaehkäisevää materiaalia hyvinvointialueen sähköiselle alustalle. 

 

Yhtenäiset sisällöt suun terveystarkastuksiin:

Tämä vielä työn alla, toteutuksesta ei ole vielä sovittu.