Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköinen palvelu erilaisten asiakkuuksien määrittelyyn

Asiakas ja ammattilainen tekevät yhdessä: asiakas arvioi omia voimavarojaan ja ammattilainen arvioi tilanteen monimutkaisuutta

Vaikuttaa hoidon/ palvelun järjestelyihin ja omahoidon tukikeinoihin, ei vaikuta itse hoitoon

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan liitto
Ylläpitäjä
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä