Sähköinen palvelu erilaisten asiakkuuksien määrittelyyn

Asiakas ja ammattilainen tekevät yhdessä: asiakas arvioi omia voimavarojaan ja ammattilainen arvioi tilanteen monimutkaisuutta

Vaikuttaa hoidon/ palvelun järjestelyihin ja omahoidon tukikeinoihin, ei vaikuta itse hoitoon