Systeeminen tiimityömalli ikääntyneiden sosiaalipalveluissa

Systeeminen tiimityö-malli on tarkoitus ottaa käyttöön Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmisten sosiaalipalveluissa (kotona asumisen tukemisen ja asumisen tukemisen asiakasohjaus, omaishoito ja gerontologinen sosiaalityö) vuonna 2023 TulKoti -hankkeen tuella.