Tammitärskyt-erityisnuorten ja aikuisten kohtaamisiltapäivä

Tammitärskyt on alueellinen iltapäivän kestävä tapahtuma, joka tuo lähikuntien erityiset yhteen tapaamaan tuttuja ja viettämään aikaa mukavien aktiviteettien parissa.

Opiskelijoiden mukana olo järjestelyissä on tärkeää sekä heidän kokemusten kartoittajana että apuna tapahtumassa.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tammitärskyt-erityisnuorten ja aikuisten kohtaamisiltapäivä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tammitärskyt on alueellinen iltapäivän kestävä tapahtuma, joka tuo lähikuntien erityiset yhteen tapaamaan tuttuja ja viettämään aikaa mukavien aktiviteettien parissa.

Opiskelijoiden mukana olo järjestelyissä on tärkeää sekä heidän kokemusten kartoittajana että apuna tapahtumassa.

 

Toteutuspaikka
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Sirkka Veivo

Luotu

15.04.2021

Viimeksi muokattu

15.04.2021
Ratkaisun perusidea **

Tammitärsky tapahtuma mahdollistaa alueen kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten kohtaamisen mukavan tekemisen merkeissä. Tavoitteena on ystävyyssuhteiden ylläpto, uusien ystävien saaminen ja vertaistensa kohtaaminen.

Toimintaympäristö **

Tapahtumalla mahdollistetaan alueen kehitysvammaisten alueellinen kohtaaminen. Tällä toimintatavalla lisäämme kehitysvammaisten osallisuutta ja tasa-arvoista mahdollisuutta kohdata vertaisiaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tapahtuma on saanut alkunsa Raudaskylän Kristillisen opiston erityislinjan toimesta. Tapahtuman kohdejoukkona on alueen kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset.

Asiakasymmärrystä  on kerätty palutekyselyillä   tapahtumaaan osallistuneilta ja heidän mukana olevilta ohjaajilta ja opettajilta. Tapahtuman

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

On tärkeää, että oppilaitosympäristössä koko organisaatio tietää tapahtuman ja kokee sen tärkeäksi. Tapahtumalla on merkitystä sen ydin ajatuksen mukaisesti virkistävänä , osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävänä kokonaisuutena. Lisäksi sillä on oma markkina ja mainehyöty koko Opistolle. Opiskelijoille päivä tarjoaa erilaisen tavan opiskella.

Päivän juurruuttaminen tiettyyn ajankohtaan on tärkeää sekä järjestäjien että osallistujien kannalta. Siitä tulee vuosittain samaan aikaan toistuvaa toimintaa, jota osataan jo odottaa.

Tapahtumailtapäivässä on vaihtelevasti eri toimipisteitä, jotka on järjestetty erilaisin menetelmin yhteistyönä.

Opistolla on hyvin erilaisia tiloja, joihin toimintaa on voitu eriyttää. Tammikuu ajankohtana voi olla joinakin vuosina haasteellinen, kun siirtymiä on ulkokautta, mutta se on koettu yleensä varsin pieneksi haitaksi.

 

Sisältöjä ja niiden järjestämistapoja:

Karaoke ja tanssi järjestetään paikkakunnan Karaokekerhon avustuksella korvausta vastaan. Lisäksi Opiston oma bändi, jos sellainen on, käy esiintymässä.

Kahvion pito on Opiston 10-luokkalaisille mahdollisuus hankkia rahoitusta omaan toimintaansa. Tapahtuma liittyy kiinteästi opiskeluun.

Kauneus/hemmottelupiste – alueen ammattioppilaitoksen opiskelijat ovat paikalla tarjoten pientä palvelua oppimisohjelmiensa puitteissa. Opiskelijoille päivä antaa hyvää kokemusta asiakaskohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa. Ei joka vuosi tätä.

Pelituolin käyttö –Opiston digi-osaajat apuna tässä .

Me Itse ryhmä on esittelemässä toimintaansa.

Onnenpyörää pyörittää opistolla toimiva vapaaehtoisten ALVA-verkoston toimijat. Palkinnot keräilty pääosin lahjoituksin.

Makkaranpaistosta on vastannut  Vankkuri-hankkeen työntekijät.

Lepotila – rauhallinen huone leäämiseen

Opiston henkilökuntaa on ollut mukana eri pisteillä omien töidensä suomissa puitteissa.

Valokuvausta eri teemoilla

 

Prosessi

Taloudellisia resursseja tarvitaan Karaoken järjestämiseen sekä ammattiopiskelijoille matka- ja tarvikekuluja. Asiakkailta peritän pieni pääsymaksu, jota vastaan he saavat pullakahvit. Oppilaitoksen yhteisenä toimintana ei toiminnasta mene erillistä vuokraa.

Tapahtumalla ei ole tarkoitus kerätä voittoa.

Tapahtuma järjestelyt aloitetaan edellisenä syksynä kysellen yhteistyökumppanit. Tilavaraukset tehdään toimintapisteiden mukaisesti.

Kunkin toimijan kanssa käydään tarvittaessa neuvonpito kuvaten toiminnan sisältö ja tarpeet sekä kuullen heidän tarpeensa ja tavoitteensa.

Yksi yhteinen neuvonpito lähellä tapahtumaa on tarpeen. Siinä käydään läpi turvallisuuteen, esteettömyyteen,  liikkumiseen ja ohjaamiseen liittyvät tehtävät sekä muut esille tulevat asiat. Käydään vielä yhdessä läpi koko tilaisuuden kokonaisuus.  Kartta toimintapisteistä on hyvä jakaa tässä kaikille toimijoille.

Tapahtumaa mainostetaan pääsääntöisesti sähköpostein ja uutiskirjeellä. Ennakkoilmoittautumiset on tärkeää, koska tapahtuma on niin suosittu. 100-120 osallistujaa on mahdollista ottaa mukaan.

Juhlijat tulevat suureksi osaksi ohjaajiensa tai opettajiensa kanssa, joten järjestäjiltä ei vaadita enää erillistä henkilökohtaista ohjaamisresurssia. Karttaa toimintapisteistä jaetaan tarpeen mukaan saapuville ryhmille.

Tämä tapahtuma taipuu joka vuosi hieman erialiseksi käytössä olevien resurssien mukaisesti. Pienimmillään se voisi olla karaoke-- tai tanssitapahtuma  ja kahvio.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tammitärskyt tapahtuma on odotettu ja toivottu kohtaamispaikka. Pienillä paikkakunnilla ei ole juurikaan vastaavia tilaisuuksia kehitysvammaisille. Alalla työskentelevät ammattilaiset ovat myös kokeneet tapahtuman mukavana verkostoitumismahdollisuutena. Mukana olevat opiskelijaryhmät ovat olleet tyytyväisiä saamastaan mahdollisuudesta kohdata, suunnitella ja järjestää tapahtumaa todellisessa oppimisympäristössä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tilaisuuden järjestäjällä pitää olla tietoa ja taitoa suunnitella ja toteuttaa tapahtuma turvallisesti. Järjestäjillä tulee olla tietoa kehitysvammaisuuden tuomista erityispiirteistä.

Kansikuva
Tammitärsyt on alueellinen tapahtuma erityisnuorille ja aikuisille. Tapahtuma mahdollistaa  ystävien kohtaamisen ja uusien ihmissuhteiden solmimisen musiikin ja muun mukavan tekemisen yhteydessä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Osallisuus Kohtaaminen Yhdenvertaisuus Yhteisöllisyys Yhteistyö

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Yksinäisyys

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset