Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teknologia auttaa lääkkeen oton muistamisessa ikäihmistä. Palvelutarpeen arvioinnin kautta selviävät palvelu- ja teknologiavaihtoehdot. 

Evondos-lääkeautomaatti tukee lääkehoidon itsenäistä toteutumista ikäihmisellä kotihoidossa ja parantaa lääketurvallisuutta.

 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Tampereen kaupunki
Ylläpitäjä
Tampereen kaupunki
Ylläpitäjä