Työttömän terveystarkastuksen esitietolomakkeet

Työttömien terveystarkastuksessa käytetyt esitietolomakkeet eri kunnissa.

Toimintaympäristö **

Työttömien terveystarkastuksesta säädetään laissa (1326/2010, 13 §). 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työttömät työnhakijat.

Ratkaisun perusidea **

Ennen työttömän terveystarkastusta tai sen osana voidaan kartoittaa henkilön elämäntilannetta, terveydentilaa, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä palvelujen tarvetta sähköisten tai paperisten kyselylomakkeiden avulla.

Usein käytössä on esitietolomake jossa kysytään:

  • henkilö- ja yhteystietoja
  • koulutuksesta, ammatista ja toimeentulosta
  • elintavoista, terveystottumuksista ja terveydentilasta
  • todetuista sairauksista ja lääkityksestä
  • terveyspalvelujen käytöstä
  • omista odotuksista ja tavoitteista.

Oheen on linkitetty esimerkkejä kuntien kayttämistä esitietolomakkeista:

Vantaan kaupungin esitietolomake

Oulun kaupungin esitietolomake

Turun kaupungin esitietolomake

Lohjan kaupungin esitietolomake

Kangasalan kaupungin esitietolomake

Sipoon kunnan esitietolomake

Mänttä-Vilppula kaupungin esitietolomake

Kolarin kunnan esitietolomake

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten esitietolomake

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esitietolomake (Karkkila-Vihti)

 

Liitteet