Välfärdsteknologi som stödtjänst till äldre hemmaboende/ Hyvinvointiteknologia kotona asuvien ikäihmisten tukipalveluna

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verksamhetsmodellen används för att kunna erbjuda äldre hemmaboende som ansökt om hemvård men som inte uppfyller kriterierna, en möjlighet att erbjudas klientcentrerade välfärdsteknologiska lösningar i form av stödtjänst, exempelvis läkemedelsrobot. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Ylläpitäjä
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Ylläpitäjä
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Kehittäjä
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Kehittäjä
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Kehittäjä
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Kehittäjä
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Kehittäjä