Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Kaksi hahmoa kannattelee keltareunaista tekstikehystä, jossa on teksti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Digiagentin toimintamalli. Kehyksen alla on  hankkeen nimi eli Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa ja sen alla on EU-rahoitusta kuvaava logo (sinisen lipun keskellä on tähtiä ympyrässä) ja sen vierellä hankekausi eli 2023-2025 Hanketta hallinnoivan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen logo löytyy EU-rahoituksesta kertovan logon alta
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Järjestöt

yhteistyö
Toimintamalli
Kotihoito
Ikääntyminen
Omavalvonta
Prosessien kehittäminen

Ikääntyneen vajaaravitsemuksen tunnistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
Toimintamalli
Ravitsemus
Hoidontarve
Omaishoito
Kotihoito
Asumispalvelut

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilaitokset
Matalan kynnyksen palvelu

Ajankohtaista

kuvituskuva
Uutinen
24.05.2023
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen

kuvituskuva
Blogikirjoitus
24.05.2023
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen

kuvituskuva
Uutinen
15.05.2023
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen

Kokonaisuudet

logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Aikuissosiaalityö

Kuvassa näkyy värikkäistä kolmioita.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Pensseli ja kyniä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus