Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Kriisityö
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys

Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Ehkäisevä työ
Tukihenkilötoiminta

Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Mielenterveys
Psykososiaalinen tuki
Kriisityö

Tesoman hyvinvointikeskus, Westeri
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Perusterveydenhuolto
Moniammatillisuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto

Ajankohtaista

järjestöjen sotemuutostuki
Blogikirjoitus
23.09.2021
Järjestöt
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö

Verkostosanapilvi
Uutinen
21.09.2021
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Ihmisiä yhteistyössä pöydän ääressä
Uutinen
17.09.2021
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tietojohtaminen
Valtionavustus
Yhteiskehittäminen

innokylakuva4
Uutinen
17.09.2021
Innovaatiot
Neuvonta
Yhteiskehittäminen

Kokonaisuudet

Suomen kartan ääriviivat piirrettynä lasiin. Takana näkyy odotushuone.
Kokonaisuus
Aihealueet
Terveydenhuolto
Tiedonhallinta

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Kokonaisuus
Aihealueet
Robotiikka ja tekoäly
Ikääntyminen
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelutarve
Päätöksenteko

Työkykyohjelman logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus