Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Neuvonta

Lainattava Laitelaukku sisältö
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Neuvonta
Ennaltaehkäisy

Yhdessä aika
Toimintamalli
Osallisuus
Kohtaaminen
Verkostot
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys

Työkyvyn tuen tiimit Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Monialaisuus
Palvelupolku

Ajankohtaista

palapeli
Blogikirjoitus
09.08.2022
Fasilitointi ja osallistuminen
Ideointi ja oivalluttaminen
Yhteiskehittäminen

innokylakuva4
Uutinen
08.08.2022
Innovaatiot
Neuvonta
Yhteiskehittäminen

kuvituskuva
Blogikirjoitus
15.06.2022
Mielenterveys
Työhönvalmennus
Työllistyminen

Kuntamarkkinoinnin sm-kisan 2022 logo
Uutinen
14.06.2022
Kunnat
Markkinointi
Palkinnot
Viestintä

Kokonaisuudet

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Innokylä badge kättely ja rattaat
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Strategia
Verkostot

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Pitkäaikaissairaat
Perhepalvelut
Lähisuhdeväkivalta

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Lääkehuolto
Potilasturvallisuus
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto