Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Yhdessä aika
Toimintamalli
Osallisuus
Kohtaaminen
Verkostot
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Psykososiaalinen tuki
Vanhemmuus
Varhainen tunnistaminen
Yhteiskehittäminen

Vantaan kaupungin logo
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Yhteiskehittäminen
Lastensuojelu
Aikuissosiaalityö

Omaishoidon tukeminen teknologian avulla
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Omaishoito
Asiakas- ja palveluohjaus

Ajankohtaista

Jarkko Lumion valokuva
Blogikirjoitus
03.10.2022
Digitaaliset palvelut
Kotihoito
Kotona asuminen

kuvituskuva
Blogikirjoitus
27.09.2022
Hyvinvointialue
Järjestöt
Yhteiskehittäminen

kuvituskuva
Uutinen
20.09.2022
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Yhteiskehittäminen

Kokonaisuudet

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Innokylä badge kättely ja rattaat
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Strategia
Verkostot

Ensi- ja turvakotien liitto
Kokonaisuus
Aihealueet
Perhepalvelut
Lähisuhdeväkivalta
Kumppanuus
Palvelupolku

Kuvassa nuori ja ammattilainen ratkaisevat yhdessä nuoren ongelmatilanteita, jotta nuori voisi paremmin
Kokonaisuus
Aihealueet
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Mielenterveys
Psykososiaalinen menetelmä