Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakasosallisuus
Ennaltaehkäisy
Asiakaslähtöisyys

Adhd, Pixabay 2022
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Matalan kynnyksen palvelu

Kuva Huoli Puheeksi korttien ensimmäisestä sivusta, jossa on kuvailuteksti korteista sekä tekijöiden logot.
Toimintamalli
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus

Ajankohtaista

kuvituskuva
Blogikirjoitus
31.01.2023
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen

verkostodialogisuus
Uutinen
30.01.2023
Dialogisuus
Hyvinvointialue
Järjestöt
Verkostot
Yhteistyö

Juha Koivisto Jaakko Lähteenmäki Petri Kettunen Juha Vesala
Blogikirjoitus
25.01.2023
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelutarve
Päätöksenteko

Kokonaisuudet

logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kustannusvaikuttavuus
Laatutyö

Turun yliopistollinen keskussairaala
Kokonaisuus
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Palvelurakenne
Digitaaliset palvelut