Innokylä är en miljö för gemensam utveckling och informationsutbyte som är öppen för alla