Liikennevalomalli varhaisen tunnistamisen apuvälineenä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikennevalomallin tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden ohjauskäytäntöjä hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin palveluihin. Liikennevalomallia voi hyödyntää myös eri tahot ja sen avulla voidaan selkiyttää toimintojen kohderyhmiä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä