Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Toimintamalli
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Etäpalvelu

Toimintamalli
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Etäpalvelu
Ikääntyminen
Yhteisöllisyys

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen
Ryhmätoiminta

Kuvassa on meneillään digireivit-tapahtuma, jossa yksi kuuntelee musiikkia, toinen käyttää virtuaalilaseja ja kolmas henkilöistä perhehtyy sormenjälkitunnistautumiseen.
Toimintamalli
Vertaistuki
Osallisuus
Syrjäytyminen
Saavutettavuus
Asumispalvelut

Ajankohtaista

Pauliina Hyrkäs
Blogikirjoitus
14.01.2021
Innovaatiotoiminta
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Tietojohtaminen
Yhteiskehittäminen

toimintamallit
Blogikirjoitus
12.01.2021
Innovaatiot
Palkinnot
Sosiaaliala
Yhteiskehittäminen

innokylakuva4
Uutinen
08.01.2021
Innovaatiot
Neuvonta

Innokylän väki
Blogikirjoitus
22.12.2020
Digitaaliset palvelut
Viestintä
Yhteiskehittäminen

Kokonaisuudet

Tukipilari logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhdistykset
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalihuolto

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Turvallisuus