Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Mielen Hyvinvoinnin tukena -salkku
Toimintamalli
Itsehoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut

"Opin uusia asioita, sain vaikuttaa ja ilmaista omat mielipiteeni" - Lastensuojelun sijaishuollon haastekisa
Toimintamalli
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Asiakasosallisuus

Ajankohtaista

Hyvä käytäntö 2022
Uutinen
04.10.2021
Innovaatiot
Palkinnot
Sosiaaliala

innokylakuva4
Uutinen
30.09.2021
Innovaatiot
Neuvonta
Yhteiskehittäminen

Miia Juntunen
Blogikirjoitus
30.09.2021
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
Palvelupolku
Palvelutarve

järjestöjen sotemuutostuki
Blogikirjoitus
23.09.2021
Järjestöt
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö

Kokonaisuudet

Suomen kartan ääriviivat piirrettynä lasiin. Takana näkyy odotushuone.
Kokonaisuus
Aihealueet
Terveydenhuolto
Tiedonhallinta

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Kokonaisuus
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Matalan kynnyksen palvelu
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Osallisuus

HuuMa-karttana
Kokonaisuus
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö