Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Ryhmäkuva
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Syrjäytyminen
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Hyvän mielen kulttuurikerho -käsikirjan kuva
Toimintamalli
Ikääntyminen
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys
Syrjäytyminen

Kansallinen kokemusasiantuntijatyöryhmä
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus

Koulutssuositukset kokemusasiantuntijakoulutuksiin sisältäen palkkiosuositukset ja -käytännöt
Toimintamalli
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Palvelupolku

Ajankohtaista

innokylakuva4
Uutinen
21.09.2020
Innovaatiot
Neuvonta

tutkimus
Blogikirjoitus
15.09.2020
Sosiaaliala
Tiede ja tutkimus

Hyvä käytäntö palkinto 2021
Uutinen
10.09.2020
Innovaatiot
Palkinnot
Sosiaaliala

palapeli
Blogikirjoitus
04.09.2020
Fasilitointi ja osallistuminen
Ideointi ja oivalluttaminen
Yhteiskehittäminen

Kokonaisuudet

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalihuolto

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Hankkeen kansikuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen

kuvituskuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointi
Osallisuus
Digitaaliset palvelut
Integraatio
Syrjäytyminen