Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö

Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Satakati
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Etäpalvelu

Satakati
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Osaaminen

Sisukas, logolla
Toimintamalli
Perhehoito
Lastensuojelu
Peruskoulu
Sijaishuolto
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Pikku Sisukas-kuva logolla, kuva: Panu Noponen
Toimintamalli
Varhaiskasvatus
Lastensuojelu
Dialogisuus

Ajankohtaista

Katri Kokko
Blogikirjoitus
05.06.2023
Tiede ja tutkimus
Tiedonhallinta
Tietojohtaminen
Yhteiskehittäminen

kuvituskuva
Uutinen
24.05.2023
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen

kuvituskuva
Blogikirjoitus
24.05.2023
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen

Kokonaisuudet

logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Aikuissosiaalityö

Kuvassa näkyy värikkäistä kolmioita.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Pensseli ja kyniä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus