Suomen kartta

Katso mitä Suomi kehittää

Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Selaa toimintamalleja
Ikoni kehittämisen aloittaminen

Aloita kehittäminen

Innokylän kehittämisen polku antaa välineitä asiakaslähtöisten ratkaisujen tekemiseen. Jaa toimintamallisi kaikkien hyödynnettäväksi.

Kehitä toimintamalleja

Tätä on Innokylä

Yhteiskehittämisen ympäristö

Innokylän on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö. Se tukee kehittämistyötä, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Työkaluja ja menetelmiä

Palvelu tarjoaa monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Alusta kokemuksien jakoon

Kun suunnittelet uutta toimintatapaa tai kehittämishanketta, voit löytää Innokylästä kokemuksia, joista on hyötyä omassa työssäsi.

Toimintamallit

Toimintamalli
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Toimintamalli
Maakunnat
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Ryhmätoiminta
Elämänlaatu
Osallisuus
Toimintakyky

Ajankohtaista

Blogikirjoitus
26.03.2020
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Kokeilu
Vaikuttavuus
Viestintä
Uutinen
10.03.2020
Palkinnot
Sosiaaliala
Turvallisuus

Kokonaisuudet

Muistiliitto logo
Kokonaisuus

Aihealueet

Muistisairaudet
Muistiyhdistyksen logo punainen, musta ja harmaa
Kokonaisuus

Aihealueet

Muistisairaudet
Omaishoito