Toimintamallit

Toimintamallit

Ratkaistaan yhdessä! -logo ja banneri, jossa joukko iloisia ihmisiä purjehtii ja yhdellä on kädessä kaukoputki
Toimintamalli
Peruskoulu
Sisäilma-, kosteus- ja homeongelmat
Vuorovaikutus
Vertaistuki
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Sokran arvio toimintamallista: Hyvinvointia kioskista – avoin hyvinvoinnin arviointi-, ohjaus- ja tukipalvelu
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaalipalvelut
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa -kansikuva.
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus

People Power® Tower™ konseptit
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Kulttuuripalvelut
Työllisyys
Hyvinvointitalous
Ennaltaehkäisy

vanhemmuuden tukeminen
Toimintamalli
Interventio
Perhepalvelut ja -työ
Psykososiaalinen tuki
Äitiys- ja lastenpalvelut
Ennaltaehkäisy

Yhteispelillä!-logo
Toimintamalli
Ehkäisevä työ
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen

Kaksi naista (ammattilainen ja ikäihminen) keskustelevat liikuntaneuvontatilanteessa
Toimintamalli
Liikunta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Asiakas- ja palveluohjaus
Harrastustoiminta

Julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuuksien kehittäminen (muk. Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli, Vapari-hanke, 2012
Toimintamalli
Kumppanuus
Yhteistyö
Järjestöt
Kunnat
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Työttömyys
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Täytettävä liikkumissuunitelmalomake
Toimintamalli
Liikunta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Asiakas- ja palveluohjaus

Kolme iäkästä miestä kuuntelemassa ohjeita likuntaryhmässä.
Toimintamalli
Liikunta
Markkinointi
Harrastustoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Psykososiaalinen tuki
Ennaltaehkäisy
Ehkäisevä työ
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Asiakaslähtöisyys