Toimintamallit

Toimintamallit

Mielenterveyden työkalupakki -julkaisun kansikuva
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Kaksi ihmistä kulkee kirkon pihamaalla.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Hyvinvointi

.
Toimintamalli
Työhönvalmennus
Työkyky
Työllistyminen
Osatyökykyisyys

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Kuntoutus
Etäpalvelu

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Robotiikka ja tekoäly
Ikääntyminen
Kotihoito
Lääkehuolto

Kuva jossa teksti: Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen porrastus kohtaamisen ja palveluohjauksen tueksi
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Psykososiaalinen tuki

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Etäpalvelu
Kuntoutus

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Psykososiaalinen tuki
Kuntoutus
Etäpalvelu

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan malli
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Päihdepalvelut
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys

Pirkanmaan sähköinen perhekeskus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut