Toimintamallit

Toimintamallit

Socom
Toimintamalli
Lastensuojelu

Toimintamalli
Osallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Perhekeskus
Yhteistyö

Suun terveyden oppitunti yläkoululaisille
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Osaaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Kuntouttava työtoiminta
Osatyökykyisyys

Lapsibudjetointi Keski-Suomessa
Toimintamalli
Johtaminen
Tietojohtaminen
Perhepalvelut

Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys