Toimintamallit

Toimintamallit

Suomen Klubitalot ry:n logo
Toimintamalli
Laatutyö
Tietojohtaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Strategia

lapsiperhe
Toimintamalli
Varhainen puuttuminen
Ehkäisevä työ
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vanhemmuus
Erikoissairaanhoito

Toimintamalli
Vanhemmuus
Ennaltaehkäisy

Kaveripari, kuvassa kaksi hahmoa vierekkäin,
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vuorovaikutus

Toimintamalli
Vammaispalvelut

kuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen
Johtaminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Pelastustoimi

Toimintamalli
Lastensuojelu
Päihteet ja riippuvuudet
Perhepalvelut
Monialaisuus

Toimintamalli
Lastensuojelu
Kotouttaminen
Asumispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Perhepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu

Miikkulaisten perhe, Joukkuepeliä-hankkeen keulahahmot
Toimintamalli
Turvallisuus
Pelastustoimi
Digitaaliset palvelut
Kotona asuminen
Arviointi ja tiedonkeruu

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Perusterveydenhuolto