Toimintamallit

Toimintamallit

Haku palautti 3773 tulosta

Ese-keskuksen Moodlen etusivu. Ylhäällä on tervehdys sivustolla vierailijalle. Rinnalla kuva avun käyttäjästä kahvilassa avustajansa kanssa. Alla kolmella eri palstalla kurssikuvaukset rekrytointi, perehdytys ja työsuojelu.
Toimintamalli
Henkilökohtainen apu
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Itsemäärääminen
Kokemusasiantuntijuus

Toimintamalli
Perustason mielenterveyspalvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Autismi
Verkostot

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Mentorointi
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kirjava kuumailmapallo sinisen pilven päällä. Ilmapallossa lukee Meidän erityinen perhe.
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Omaishoito
Vanhemmuus
Vertaistuki
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Vammaistyö
Kehitysvammaisuus
Vammaisuus

Kuva nuorista ja perheistä kesäisessä auringonpaisteessa
Toimintamalli
Osallisuus
Maahanmuutto
Integraatio
Kotoutuminen

Toimintamalli
RRP
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Vammaispalvelut
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
RRP
Perustason mielenterveyspalvelut
Yhteistyö
Terveydenhuolto

Aikuisten ohjattu omahoito Kymenlaakson hyvinvointialueella
Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Mielen hyvinvointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy