Toimintamallit

Toimintamallit

Ihmislähtöinen hyvinvointikäsite, jossa pohjoispohjalainen ihminen nähdään, kuullaan, hyväksytään ja ymmärretään kokonaisvaltaisesti ihmisenä eikä vain yksittäisten tarpeiden kautta.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointi
Hyvinvointialue

Ponnahdus elämään!
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Arviointi
Moniammatillisuus
Yhdistykset

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuripalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Syrjäytyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys

Toimintamalli
Perhepalvelut
Johtaminen

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Toimintamalli
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu

Toimintamalli
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Turvallisuus

Toimintamalli
Arviointi
Kotihoito
Kuntoutus
Toimintakyky
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Kotihoito
Työhyvinvointi

Toimintamalli
Oppisopimus
Kotihoito
Asumispalvelut