Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus

Toimintamalli
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Työkyky
Monialaisuus

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Kehitysvammaisuus
Työllistyminen

Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työllisyys

Toimintamalli
Työttömyys
Osatyökykyisyys

Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työkyky

Valkoisella pohjalla kuvaus toimintamallista: Järjestötieto osaksi sote-ammattilaisten asiakasohjausta
Toimintamalli
Järjestöt
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kunnat

Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kuntouttava työtoiminta
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Vammaispalvelut

Siun sote logo
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osatyökykyisyys
Kehitysvammaisuus

Iisakki - Iisalmen työkykytiimi logo
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Työttömyys