Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Mielenterveys
Kuntouttava työtoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Eksote
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Terveyden edistäminen

Hyödyt lääkerobotti-pilotista
Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Ikääntyminen
Kotihoito

Pirsote_Komas3_kooste
Toimintamalli
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Ennaltaehkäisy

KOMAS3
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

P-K tulevaisuuden sote-keskus
Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito

Toimintamalli
Kotihoito
Oppilaitokset
Oppisopimus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen