Toimintamallit

Toimintamallit

Innokylä AMK innovaatio-opinnoissa
Toimintamalli
Ammattikorkeakoulu
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen

Järjestöt rakentamassa sosiaalisesti kestäviä naapurustoja - Malli aluetyön tekijöille (Kansikuva)
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Aluekehitys
Sosiaalinen kestävyys

Toimintamalli
Omaishoito
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaaliala
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Hyvinvointi
Liikunta
Yhteistyö

Matalankynnyksen toimintaa omaishoitajille
Toimintamalli
Sosiaaliala
Omaishoito
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Vertaistuki

Ikäihmiset kävelyllä
Toimintamalli
Ikääntyminen
Liikunta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Interaktiivinen kartta nuorten osallisuushankkeille apurahaa antavista tahoista
Toimintamalli
Budjetointi
Hallinto

Kirahvityön tunnus, jonka lapset maalasivat
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Lastensuojelu

Minun oikeuteni oppaan kansikuva
Toimintamalli
Muistisairaudet
Yhdistykset
Lainsäädäntö

Hakala Katariina, Klem Simo ja Koskinen Pekka: Palkkaa mut -hankkeen loppuraportti. Kehitysvammaliiton selvityksiä 14. Kehitysvammaliitto, Espoo 2019.
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Kehitysvammaisuus
Työllistyminen
Sosiaalipalvelut

Ihmisoikeustalo kuvaa ihmisoikeusperusteisen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Lasten jalkoja
Toimintamalli
Osallisuus
Vuorovaikutus