Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään

Suomen kartan ääriviivat piirrettynä lasiin. Takana näkyy odotushuone.
Programme
Aihealueet
Terveydenhuolto

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Työkykyohjelman logo.
Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kukkanauha
Programme
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Itsemurhien ehkäisy
Ennaltaehkäisy
Mielenterveyspalvelut

Ihmisen sote
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Järjestöt
Hyvinvointialue
Kunnat
Terveyden edistäminen

Innokylä badge kättely ja rattaat
Programme
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Strategia
Verkostot

Programme
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kuvassa Kanssalan Joonas ja Saara, Propellipäiden Milla ja LovMen Pasi ja Katriina iloisessa tapaamisessa.
Programme
Aihealueet
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Osallisuus

MIELI ry:n vihreä logo
Programme
Aihealueet
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ehkäisevä työ
Kriisityö
Kansalaistoiminta

Osaamispuu, graafinen kuva.
Programme
Aihealueet
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Neuvola
Lastensuojelu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallistujasta tekijäksi
Programme
Aihealueet
Osallisuus

Eväitä arkeen
Programme
Aihealueet
Osallisuus

Helppo osallistua
Programme
Aihealueet
Osallisuus

Löydetyksi tuleminen
Programme
Aihealueet
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito

Lasten terveysfoorumi (LTF)
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Ikääntyminen

Kuntamarkkinoinnin sm-kisan logo
Programme
Aihealueet
Markkinointi
Viestintä
Edunvalvonta

Vihreä sydän keltaisella taustalla. Sydämessä kahvittelevat kädet.
Programme
Aihealueet
Ikääntyminen
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö

Programme
Aihealueet
Digitaaliset palvelut

Mielenterveysstrategia 2020-2030
Programme
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys

Mielenterveys 2020-2030
Programme
Aihealueet
Työhyvinvointi
Työllistyminen
Kuntouttava työtoiminta
Työterveyshuolto
Työllisyys

Mielenterveysstrategia 2020-2030
Programme
Aihealueet
Mielenterveys
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Yhdenvertaisuus

Mielenterveys strategian tunniste
Programme
Aihealueet
Mielenterveys
Johtaminen

Programme
Aihealueet
Yhteiskehittäminen

Programme
Aihealueet
Työttömyys
Työkyky
Toimintakyky
Monialaisuus
Asiakasosallisuus

Programme
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Ikääntyminen
Kotona asuminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Työhyvinvointi
Ikääntyminen
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut

Programme
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotihoito

Programme
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Toimintakyky

Programme
Aihealueet
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen

Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus
Työllisyys

Programme
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Työllistyminen
Työllisyys
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työkyky

Siun soten logo
Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Työllisyys

Programme
Aihealueet
Työllisyys
Osallisuus
Asiakasosallisuus

Työkykyä Satakuntaan
Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työkyky
Osatyökykyisyys
Moniammatillisuus
Työhönvalmennus

Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osallisuus

IISAKKI banneri 1080 kertaa 1080
Programme
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työttömyys

Programme
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Työkyky-hanke on osa Etelä-Savon soteuudistusta.
Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Työtä-hanke logo
Programme
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työllisyys
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Programme
Aihealueet
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Työkyky

Logossa punainen ympyrä, jonka keskus on valkoinen ja alakulmassa oranssi pieni pallo. Vieressä teksti Mikkelin seudun Muisti ry Muistiliiton jäsen
Programme
Aihealueet
Muistisairaudet

PEPP
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ehkäisevä päihdetyö

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Lastensuojelu
Maahanmuutto

Kuiossa on kuvituskuvaa tilastollisista graafeista.
Programme
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiedonhallinta
Kustannusvaikuttavuus
Aluekehitys

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä.
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus

Programme
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Kehitysvammaisuus
Vammaisuus
Saavutettavuus

Neurokirjon henkilö rikosoikeudellisessa järjestelmässä
Programme
Aihealueet
Kuntoutus
Autismi
Rikoksentorjunta
Kohtaaminen
Väkivalta

Vanha mies, piirroskuva.
Programme
Aihealueet
Verkostot
Vanhuspalvelut
Yhteiskehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maakunnat
Ikääntyminen
Konseptointi ja vakiinnuttaminen

Tukipilari logo
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Yhdistykset
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille
Programme
Aihealueet
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Turvallisuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Pohjois-Savossa
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Lapsiystävällinen tila vastaanottokeskuksessa.
Programme
Aihealueet
Maahanmuutto
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kriisityö
Turvallisuus
Psykososiaalinen tuki

Luotettavan lääketiedon puolesta Lääkeinformaatioverkoston logo
Programme
Aihealueet
Lääkehuolto
Potilasturvallisuus
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Tiede ja tutkimus

Programme
Aihealueet
Päätöksenteko
Palvelutarve
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Robotiikka ja tekoäly

Logossa on kelta-oranssi-punainen, pienistä palloista koostuva ympyrä. Ympyrän keskellä lukee mustalla OLKA.
Programme
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Kuvassa on kaksi ihmistä, mies ja nainen, kirjastoympäristössä. He hymyilevät ja katsovat pöydällä olevia kirjoja.
Programme
Aihealueet
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Osallisuus

Markku-matkaava päiväpavelu -logo, mieshahmo tervehtii kättään nostamalla
Programme
Aihealueet
Ikääntyminen
Yhteisöllisyys
Kohtaaminen
Digitaaliset palvelut
Kotona asuminen

VSLJ ry logo
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Hyvinvointi
Lastensuojelu
Perhepalvelut ja -työ
Yhteiskehittäminen

Programme
Aihealueet
Päätöksenteko
Tietojohtaminen
Johtaminen
Hyvinvointialue

Naisenväkivalta.fi
Programme
Aihealueet
Väkivalta

Kuntaliiton tunnus
Programme
Aihealueet
Markkinointi
Viestintä
Edunvalvonta

Programme
Aihealueet
Yhdistykset
Kunnat
Yhteistyö
Maakunnat
Verkostot

Programme
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Mielenterveys
Seksuaalisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Tie innovatiivisiin hankintoihin
Programme
Aihealueet
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Iisisti töihin -tunnus.
Programme
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Vammaisuus

Programme
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Verkostot

Logoteksti Honkalampi, Perpe-keskus
Programme
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kolmas sektori

Kuva tussista ja check-lististä
Programme
Aihealueet
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Maakunnat
Asiakas- ja palveluohjaus

neljällä henkilöllä käsissä palapelin palat, joita he sovittavat yhteen
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Yhteistyö

Hankkeen logo.
Programme
Aihealueet
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Nuorisotyö
Kulttuuri

Hankkeen kansikuva
Programme
Aihealueet
Työllistyminen

Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa logo.
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Länsi-Uudenmaan kunnat kartalla.
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Keusote
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Satasoten logo
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä - muutosohjelma
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pohjois-Savon POSOTE20  visuaalinen ilme. Kattaa sekä sisällön kehittämiseen tähtäävän tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen että rakenneuudistusvalmistelun.
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pirkanmaa soteuudistus logo
Programme
Aihealueet
Järjestäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Soite 2.0 hankekokonaisuuden logo
Programme
Aihealueet
Johtaminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Etelä-Savon maakunta, tekstilogo
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

kuvituskuva
Programme
Aihealueet
Hyvinvointi
Osallisuus
Digitaaliset palvelut
Integraatio
Syrjäytyminen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön logo
Programme
Aihealueet
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Kehitysvammaisuus
Yhdenvertaisuus

Programme
Aihealueet
Verkostot

Selkeästi meille -hankkeen logo.
Programme
Aihealueet
Saavutettavuus
Kehitysvammaisuus
Yhdenvertaisuus
Käyttäjälähtöisyys

Apuvälineenä ihminen -logo
Programme
Aihealueet
Vuorovaikutus
Osallisuus
Elämänlaatu
Yhteisöllisyys
Interventio

Yhteistutkimus
Programme
Aihealueet
Yhteiskehittäminen

Apuri- hanke 2018-2020
Programme
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Vantaa-Kerava
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Tulevaisuuden sote-keskuksen konsepti: Palvelut lapsille ja perheille, työikäisille ja ikääntyneille. Kaikille tarkoitetut palvelut ja erityispalvelut. Sähköiset palvelut ja fyysiset palvelut.
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Keusote
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Helsinki Helsingfors, Logo
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Satasote
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Päijät-Sote
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Pohjois-Savon POSOTE20  visuaalinen ilme. Kattaa sekä sisällön kehittämiseen tähtäävän tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen että rakenneuudistusvalmistelun.
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Pirkanmaa soteuudistus logo
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Keski-Suomen sote-uudistuksen pääviesti hyvinvointi, terveys, hyvä arki.
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Soite 2.0
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Sosterin logo
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Logo
Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Monialaisuus

Programme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Päihdelinkin logo
Programme
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Ehkäisevä päihdetyö
Itsehoito
Vertaistuki
Neuvonta

Nuortenlinkki
Programme
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Mielenterveys
Nuorisotyö
Digitaaliset palvelut
Neuvonta

Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanketta kuvaava sydämmen muotoinen sanapilvi
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen logo
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Osallisuus
Vuorovaikutus
Viestintä

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Indikaattorit

Programme
Aihealueet
Perhepalvelut ja -työ

Kuvassa recovery-hankkeen logot, osatoteuttajien logot ja ESR logot ylhäältä vasemmalta oikealle: Recovery -toimintaorientattio mielenterveyspalveluissa, Vipuvoimaa EU:lta rahoituskausi 2014-2019, EU:n lippulogo, Lapin yliopisto, Mielenterveydenkeskusliito, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos,Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaala, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, FinFami, Lapin sairaanhoitopiiri
Programme
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Asiakasosallisuus
Mielenterveyspalvelut

Programme
Aihealueet
Potilasturvallisuus

Koulutus Elämään Säätiö- Life Education Finland
Programme
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Selviydytään kiusaamisesta - MLL Järvi-Suomen piiri
Programme
Aihealueet
Psykososiaalinen tuki
Koulutuspalvelut
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Vertaistuki
Ryhmätoiminta

logo_järjestökainuu
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Yhdistykset
Maakunnat

Kuvassa on KERRO JA KUUNTELE -projektin logo.
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Programme
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus

Programme
Aihealueet
Kuntoutus

käsiä päällekkäin yhteistyön merkiksi
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Kunnat
Maakunnat

Kuva Gerd Altmann Pixabay. Kuvassa terveydenhuollon  hoitovälineistöä ja henkilökuntaa.
Programme
Aihealueet
Työttömyys
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n 30-vuotisjuhlalogo, jossa lukee 30, 1990, 2020, Yhdessä hyvään elämään.
Programme
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ennaltaehkäisy
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut
Henkilökohtainen apu

Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen logo
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Verkostot

"Kohtaa mut" on Tukiliiton vaatimus joukkoon kuulumisesta sekä vammaisten ja vammattomien ihmisten välisestä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä kohti parempaa maailmaa.
Programme
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Digitaaliset palvelut
Vertaistuki
Kokemusasiantuntijuus
Yhdenvertaisuus

113-hankkeen logo
Programme
Aihealueet
Verkostot
Yhteistyö

Muistiyhdistyksen logo, jossa punainen kaari ja oranssi pallo.
Programme
Aihealueet
Muistisairaudet
Omaishoito
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Toimintakyky

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin logo
Programme
Aihealueet
Neuvonta
Asiakaslähtöisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Verkostot
Omaishoito

Sokra-koordinaatiohankkeen logo, THL ja DIAKin logot sekä Euroopan sosiaalirahaston logo ja vipuvoimaa-logo.
Programme
Aihealueet
Osallisuus

Ikäbitti-toiminta
Programme
Aihealueet
Henkilökohtainen apu
Digitaaliset palvelut
Tieto- ja kyberturvallisuus

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset  - FinFami ry logo
Programme
Aihealueet
Mielenterveys
Nuorisotyö
Yhteisöllisyys

Palveluketjut - ja kokonaisuudet verkosto
Programme
Aihealueet
Strategia
Integraatio
Järjestäminen
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Keijun varjo logo
Programme
Aihealueet
Väkivalta

Programme
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Eriarvoisuus

Asiakasosallisuusratas
Programme
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Palvelujärjestelmä
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus

Programme
Aihealueet
Muistisairaudet
Omaishoito
Ryhmätoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

OOTA
Programme
Aihealueet
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Hyvinvointi
Ammattikorkeakoulu

Veturointi-toiminnan kansikuva
Programme
Aihealueet
Lastensuojelu
Vertaistuki
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Työryhmät työskentelemässä
Programme
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Eriarvoisuus

Programme
Aihealueet
Korvaushoito

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logo
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kumajan logo
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Osallisuus
Maakunnat
Kunnat

Ikäihmisten tanssivat piirroskuvassa letkajenkkaa.
Programme
Aihealueet
Ikääntyminen
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

kanta-hämeen järjestöyhteistyön logo
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Kunnat
Maakunnat
Yhdistykset

Paikka auki -logo
Programme
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys

Covid19-kuva
Programme
Aihealueet
Korona
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Korona-aiheinen kuva
Programme
Aihealueet
Korona
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Korona-virus
Programme
Aihealueet
Korona
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Tutkimus
Programme
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Osuman pyöreä logo
Programme
Aihealueet
Osallisuus

Völjy Nea-hanke A-klinikkasäätiö STEA
Programme
Aihealueet
Kotona asuminen
Psykososiaalinen tuki
Kohtaaminen
Päihteet ja riippuvuudet
Asiakaslähtöisyys

OSMOlogo
Programme
Aihealueet
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Aikuissosiaalityö

Voimaa vanhuuteen -logo
Programme
Aihealueet
Ikääntyminen
Liikunta
Yhteiskehittäminen

VIMMA-hankkeen logo
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Työhyvinvointi

Kuvituskuva
Programme
Aihealueet
Osallisuus
Kunnat
Arviointi

Itä-Lapin kuntayhtymä
Programme
Aihealueet
Demokratia
Dialogisuus
Budjetointi
Fasilitointi ja osallistuminen
Elämänlaatu

Programme
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat

Muistiliitto logo
Programme
Aihealueet
Muistisairaudet

Osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke
Programme
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Muistiyhdistyksen logo punainen, musta ja harmaa
Programme
Aihealueet
Muistisairaudet
Omaishoito

Keski-ikäinen nainen seisoo pellolla, katsoo horisonttiin ja pitelee kiikareita kädessään.
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tiede ja tutkimus
Järjestöt

Lapsiomaisen tukena - Sinä olet tärkeä
Programme
Aihealueet
Mielenterveys

Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elämänote-ohjelman leimakuva
Programme
Aihealueet
Osallisuus

Ymca Tampere
Programme
Aihealueet
Kohtaaminen

Neuvokas perhe
Programme
Aihealueet
Perhepalvelut ja -työ

Raittila, aitoa vertaisuutta.
Programme
Aihealueet
Vertaistuki
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Kuntoutus

Järjestöjen rahoitus
Programme
Aihealueet
Järjestöt

Arvokas-logo
Programme
Aihealueet
Arviointi
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Eriarvoisuus

Kuva nettisivuille
Programme
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Yhteisöllisyys
Tasa-arvo
Syrjäytyminen
Asiakasosallisuus

J 2.0 - Järjestöt mukana muutoksessa
Programme
Aihealueet
Järjestöt
Maakunnat
Digitaaliset palvelut

Terve Kunta -verkoston logo
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mustikoita kulhossa
Programme
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ravitsemus
Liikunta
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö

Hyteairon logo
Programme
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Robotiikka ja tekoäly

Yhteiskehittäminen
Programme
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen