Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään

Suomen kartan ääriviivat piirrettynä lasiin. Takana näkyy odotushuone.
Kokonaisuus
Aihealueet
Terveydenhuolto

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto

Osallistujasta tekijäksi
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Eväitä arkeen
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Helppo osallistua
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Löydetyksi tuleminen
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito

Lasten terveysfoorumi (LTF)
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen

Kuntamarkkinoinnin sm-kisan logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Markkinointi
Viestintä
Edunvalvonta

Vihreä sydän keltaisella taustalla. Sydämessä kahvittelevat kädet.
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut

Mielenterveysstrategia 2020-2030
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys

Mielenterveys 2020-2030
Kokonaisuus
Aihealueet
Työhyvinvointi
Työllistyminen
Kuntouttava työtoiminta
Työterveyshuolto
Työllisyys

Mielenterveysstrategia 2020-2030
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Yhdenvertaisuus

Mielenterveys strategian tunniste
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Johtaminen

Työkykyohjelman logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työttömyys
Työkyky
Toimintakyky
Monialaisuus
Asiakasosallisuus

Innokylä badge kättely ja rattaat
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Strategia
Verkostot

Kokonaisuus
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Ikääntyminen
Kotona asuminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Työhyvinvointi
Ikääntyminen
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotihoito

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Toimintakyky

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus
Työllisyys

Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Työllistyminen
Työllisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työkyky

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Työllisyys

Ihmisen sote
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Järjestöt
Hyvinvointialue
Kunnat
Terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllisyys
Osallisuus
Asiakasosallisuus

Työkykyä Satakuntaan -hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työkyky
Osatyökykyisyys
Moniammatillisuus
Työhönvalmennus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osallisuus

IISAKKI banneri 1080 kertaa 1080
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työttömyys

Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Työkyky-hanke on osa Etelä-Savon soteuudistusta.
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Työtä-hanke logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työllisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus

Logossa punainen ympyrä, jonka keskus on valkoinen ja alakulmassa oranssi pieni pallo. Vieressä teksti Mikkelin seudun Muisti ry Muistiliiton jäsen
Kokonaisuus
Aihealueet
Muistisairaudet

Kukkanauha
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Itsemurhien ehkäisy
Ennaltaehkäisy
Mielenterveyspalvelut

PEPP
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ehkäisevä päihdetyö

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Lastensuojelu
Maahanmuutto

Kuiossa on kuvituskuvaa tilastollisista graafeista.
Kokonaisuus
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiedonhallinta
Kustannusvaikuttavuus
Aluekehitys

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Kehitysvammaisuus
Vammaisuus
Saavutettavuus

Neurokirjon henkilö rikosoikeudellisessa järjestelmässä
Kokonaisuus
Aihealueet
Kuntoutus
Autismi
Rikoksentorjunta
Kohtaaminen
Väkivalta

Vanha mies, piirroskuva.
Kokonaisuus
Aihealueet
Verkostot
Vanhuspalvelut
Yhteiskehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maakunnat
Ikääntyminen
Konseptointi ja vakiinnuttaminen

Tukipilari logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhdistykset
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Elinikäinen oppiminen
Muistisairaudet
Omaishoito
Turvallisuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Pohjois-Savossa
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Lapsiystävällinen tila vastaanottokeskuksessa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Maahanmuutto
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kriisityö
Turvallisuus
Psykososiaalinen tuki

Luotettavan lääketiedon puolesta Lääkeinformaatioverkoston logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Lääkehuolto
Potilasturvallisuus
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Tiede ja tutkimus

Kokonaisuus
Aihealueet
Päätöksenteko
Palvelutarve
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Robotiikka ja tekoäly

Logossa on kelta-oranssi-punainen, pienistä palloista koostuva ympyrä. Ympyrän keskellä lukee mustalla OLKA.
Kokonaisuus
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Teksti Digiosallisuus, keinoja digitaaliseen yhteiskuntaan liittymiseen siitä syrjään jääneille. Kuvituskuvana sarjakuvamainen käsi, joka pitelee älypuhelinta.
Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Syrjäytyminen
Osallisuus

Kuvassa on kaksi ihmistä, mies ja nainen, kirjastoympäristössä. He hymyilevät ja katsovat pöydällä olevia kirjoja.
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Osallisuus

Markku-matkaava päiväpavelu -logo, mieshahmo tervehtii kättään nostamalla
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Yhteisöllisyys
Kohtaaminen
Digitaaliset palvelut
Kotona asuminen

VSLJ ry logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Hyvinvointi
Lastensuojelu
Perhepalvelut ja -työ
Yhteiskehittäminen

Naisenväkivalta.fi
Kokonaisuus
Aihealueet
Väkivalta

Kuntaliiton tunnus
Kokonaisuus
Aihealueet
Markkinointi
Viestintä
Edunvalvonta

Kokonaisuus
Aihealueet
Yhdistykset
Kunnat
Yhteistyö
Maakunnat
Verkostot

Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Mielenterveys
Seksuaalisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Tie innovatiivisiin hankintoihin
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Iisisti töihin -tunnus.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Vammaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Verkostot

Logoteksti Honkalampi, Perpe-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kolmas sektori

MIELI ry:n vihreä logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ehkäisevä työ
Kriisityö
Kansalaistoiminta

Kuva tussista ja check-lististä
Kokonaisuus
Aihealueet
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Maakunnat
Asiakas- ja palveluohjaus

neljällä henkilöllä käsissä palapelin palat, joita he sovittavat yhteen
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Yhteistyö

Hankkeen logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Nuorisotyö
Kulttuuri

Hankkeen kansikuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen

Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Länsi-Uudenmaan kunnat kartalla.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Keusote
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Satasoten logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä - muutosohjelma
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pohjois-Savon POSOTE20  visuaalinen ilme. Kattaa sekä sisällön kehittämiseen tähtäävän tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen että rakenneuudistusvalmistelun.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Soite 2.0 hankekokonaisuuden logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Johtaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Etelä-Savon maakunta, tekstilogo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuvassa Kanssalan Joonas ja Saara, Propellipäiden Milla ja LovMen Pasi ja Katriina iloisessa tapaamisessa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Osallisuus

kuvituskuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointi
Osallisuus
Digitaaliset palvelut
Integraatio
Syrjäytyminen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Kehitysvammaisuus
Yhdenvertaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Verkostot

Selkeästi meille -hankkeen logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Saavutettavuus
Kehitysvammaisuus
Yhdenvertaisuus
Käyttäjälähtöisyys

Apuvälineenä ihminen -logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Vuorovaikutus
Osallisuus
Elämänlaatu
Yhteisöllisyys
Interventio

Yhteistutkimus
Kokonaisuus
Aihealueet
Yhteiskehittäminen

Apuri- hanke 2018-2020
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Vantaa-Kerava
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Tulevaisuuden sote-keskuksen konsepti: Palvelut lapsille ja perheille, työikäisille ja ikääntyneille. Kaikille tarkoitetut palvelut ja erityispalvelut. Sähköiset palvelut ja fyysiset palvelut.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Keusote
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Helsinki Helsingfors, Logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Satasote
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Päijät-Sote
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Pohjois-Savon POSOTE20  visuaalinen ilme. Kattaa sekä sisällön kehittämiseen tähtäävän tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen että rakenneuudistusvalmistelun.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Keski-Suomen sote-uudistuksen pääviesti hyvinvointi, terveys, hyvä arki.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Soite 2.0
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Sosterin logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Monialaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Päihdelinkin logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Ehkäisevä päihdetyö
Itsehoito
Vertaistuki
Neuvonta

Nuortenlinkki
Kokonaisuus
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Mielenterveys
Nuorisotyö
Digitaaliset palvelut
Neuvonta

Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanketta kuvaava sydämmen muotoinen sanapilvi
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Osallisuus
Vuorovaikutus
Viestintä

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Indikaattorit

Kokonaisuus
Aihealueet
Perhepalvelut ja -työ

Kuvassa recovery-hankkeen logot, osatoteuttajien logot ja ESR logot ylhäältä vasemmalta oikealle: Recovery -toimintaorientattio mielenterveyspalveluissa, Vipuvoimaa EU:lta rahoituskausi 2014-2019, EU:n lippulogo, Lapin yliopisto, Mielenterveydenkeskusliito, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos,Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaala, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, FinFami, Lapin sairaanhoitopiiri
Kokonaisuus
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Asiakasosallisuus
Mielenterveyspalvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Potilasturvallisuus

Koulutus Elämään Säätiö- Life Education Finland
Kokonaisuus
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Selviydytään kiusaamisesta - MLL Järvi-Suomen piiri
Kokonaisuus
Aihealueet
Psykososiaalinen tuki
Koulutuspalvelut
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Vertaistuki
Ryhmätoiminta

logo_järjestökainuu
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Yhdistykset
Maakunnat

Kuvassa on KERRO JA KUUNTELE -projektin logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuus
Aihealueet
Kuntoutus

käsiä päällekkäin yhteistyön merkiksi
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Kunnat
Maakunnat

Kuva Gerd Altmann Pixabay. Kuvassa terveydenhuollon  hoitovälineistöä ja henkilökuntaa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Työttömyys
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n 30-vuotisjuhlalogo, jossa lukee 30, 1990, 2020, Yhdessä hyvään elämään.
Kokonaisuus
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ennaltaehkäisy
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut
Henkilökohtainen apu

Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Verkostot

"Kohtaa mut" on Tukiliiton vaatimus joukkoon kuulumisesta sekä vammaisten ja vammattomien ihmisten välisestä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä kohti parempaa maailmaa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Digitaaliset palvelut
Vertaistuki
Kokemusasiantuntijuus
Yhdenvertaisuus

113-hankkeen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Verkostot
Yhteistyö

Muistiyhdistyksen logo, jossa punainen kaari ja oranssi pallo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Muistisairaudet
Omaishoito
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Toimintakyky

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Neuvonta
Asiakaslähtöisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Verkostot
Omaishoito

Sokra-koordinaatiohankkeen logo, THL ja DIAKin logot sekä Euroopan sosiaalirahaston logo ja vipuvoimaa-logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Ikäbitti-toiminta
Kokonaisuus
Aihealueet
Henkilökohtainen apu
Digitaaliset palvelut
Tieto- ja kyberturvallisuus

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset  - FinFami ry logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Nuorisotyö
Yhteisöllisyys

Palveluketjut - ja kokonaisuudet verkosto
Kokonaisuus
Aihealueet
Strategia
Integraatio
Järjestäminen
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Keijun varjo logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Väkivalta

Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Eriarvoisuus

Asiakasosallisuusratas
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Palvelujärjestelmä
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Muistisairaudet
Omaishoito
Ryhmätoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

OOTA
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Hyvinvointi
Ammattikorkeakoulu

Veturointi-toiminnan kansikuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Lastensuojelu
Vertaistuki
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Työryhmät työskentelemässä
Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Eriarvoisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Korvaushoito

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kumajan logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Osallisuus
Maakunnat
Kunnat

Ikäihmisten tanssivat piirroskuvassa letkajenkkaa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

kanta-hämeen järjestöyhteistyön logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Kunnat
Maakunnat
Yhdistykset

Paikka auki -logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys

Covid19-kuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Korona
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Korona-aiheinen kuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Korona
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Korona-virus
Kokonaisuus
Aihealueet
Korona
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Tutkimus
Kokonaisuus
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Osuman pyöreä logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Völjy Nea-hanke A-klinikkasäätiö STEA
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Psykososiaalinen tuki
Kohtaaminen
Päihteet ja riippuvuudet
Asiakaslähtöisyys

OSMOlogo
Kokonaisuus
Aihealueet
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Aikuissosiaalityö

Voimaa vanhuuteen -logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Liikunta
Yhteiskehittäminen

VIMMA-hankkeen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Työhyvinvointi

Kuvituskuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus
Kunnat
Arviointi

Itä-Lapin kuntayhtymä
Kokonaisuus
Aihealueet
Demokratia
Dialogisuus
Budjetointi
Fasilitointi ja osallistuminen
Elämänlaatu

Kokonaisuus
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat

Muistiliitto logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Muistisairaudet

Osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Muistiyhdistyksen logo punainen, musta ja harmaa
Kokonaisuus
Aihealueet
Muistisairaudet
Omaishoito

Keski-ikäinen nainen seisoo pellolla, katsoo horisonttiin ja pitelee kiikareita kädessään.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tiede ja tutkimus
Järjestöt

Lapsiomaisen tukena - Sinä olet tärkeä
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elämänote-ohjelman leimakuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Ymca Tampere
Kokonaisuus
Aihealueet
Kohtaaminen

Neuvokas perhe
Kokonaisuus
Aihealueet
Perhepalvelut ja -työ

Raittila, aitoa vertaisuutta.
Kokonaisuus
Aihealueet
Vertaistuki
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Kuntoutus

Järjestöjen rahoitus
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt

Arvokas-logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Arviointi
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Eriarvoisuus

Kuva nettisivuille
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Yhteisöllisyys
Tasa-arvo
Syrjäytyminen
Asiakasosallisuus

J 2.0 - Järjestöt mukana muutoksessa
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Maakunnat
Digitaaliset palvelut

Terve Kunta -verkoston logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mustikoita kulhossa
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ravitsemus
Liikunta
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö

Hyteairon logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Robotiikka ja tekoäly

Yhteiskehittäminen
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen