Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Terapiat etulinjaan -logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Nuoria juoksemassa ulkona.
Kokonaisuus
Aihealueet
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Kenkiä koulun eteisessä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Kokonaisuus
Aihealueet
Aikuissosiaalityö

Iäkäs henkilö istuu pöydän ääressä ja pitää dosettia kädessä. Pöydällä on tablettitietokone, jonka kuvaruudulla on naishenkilö.
Kokonaisuus
Aihealueet
Etäpalvelu
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus

logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Innokylä badge kättely ja rattaat
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Strategia
Verkostot

Kokonaisuus
Aihealueet
Kuntoutus

Lasten terveysfoorumi (LTF)
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vasa-hankkeen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Korona
Digitaaliset palvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Tiedonhallinta

POTKAn järjestöt ja niiden jäsenmäärä
Kokonaisuus
Aihealueet
Potilasturvallisuus