Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään

Sokra-koordinaatiohankkeen logo, THL ja DIAKin logot sekä Euroopan sosiaalirahaston logo ja vipuvoimaa-logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Ikäbitti-toiminta
Kokonaisuus
Aihealueet
Henkilökohtainen apu
Digitaaliset palvelut
Tieto- ja kyberturvallisuus

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset  - FinFami ry logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Nuorisotyö
Yhteisöllisyys

Palveluketjut - ja kokonaisuudet verkosto
Kokonaisuus
Aihealueet
Strategia
Integraatio
Järjestäminen
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Asiakasosallisuusratas
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Palvelujärjestelmä
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus

OOTA
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Hyvinvointi

Veturointi-toiminnan kansikuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Lastensuojelu
Vertaistuki
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalihuolto

Työryhmät työskentelemässä
Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Eriarvoisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Korvaushoito

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Maakunnat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kumajan logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Osallisuus
Maakunnat
Kunnat

Ikäihmisten tanssivat piirroskuvassa letkajenkkaa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

kanta-hämeen järjestöyhteistyön logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Yhteistyö
Kunnat
Maakunnat
Yhdistykset

Paikka auki -logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys

Covid19-kuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Korona
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Korona-aiheinen kuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Korona
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Korona-virus
Kokonaisuus
Aihealueet
Korona
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Häiriötilanteet ja poikkeusolot

Tutkimus
Kokonaisuus
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Osuman pyöreä logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Völjy Nea-hanke A-klinikkasäätiö STEA
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Psykososiaalinen tuki
Kohtaaminen
Päihteet ja riippuvuudet
Asiakaslähtöisyys

OSMOlogo
Kokonaisuus
Aihealueet
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Aikuissosiaalityö

Voimaa vanhuuteen -logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Liikunta
Yhteiskehittäminen

VIMMA-hankkeen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Työhyvinvointi

Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus
Kunnat
Arviointi

Itä-Lapin kuntayhtymä
Kokonaisuus
Aihealueet
Demokratia
Dialogisuus
Budjetointi
Fasilitointi ja osallistuminen
Elämänlaatu

Kokonaisuus
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat

Muistiliitto logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Muistisairaudet

Osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Muistiyhdistyksen logo punainen, musta ja harmaa
Kokonaisuus
Aihealueet
Muistisairaudet
Omaishoito

Lapsiomaisen tukena - Sinä olet tärkeä
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elämänote-ohjelman leimakuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Neuvokas perhe
Kokonaisuus
Aihealueet
Perhepalvelut ja -työ

Raittila, aitoa vertaisuutta.
Kokonaisuus
Aihealueet
Vertaistuki
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Kuntoutus

Järjestöjen rahoitus
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt

Arvokas-logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Arviointi
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Eriarvoisuus

Kuva nettisivuille
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Yhteisöllisyys
Tasa-arvo
Syrjäytyminen
Asiakasosallisuus

J 2.0 - Järjestöt mukana muutoksessa
Kokonaisuus
Aihealueet
Järjestöt
Maakunnat
Digitaaliset palvelut

Terve Kunta -verkoston logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mustikoita kulhossa
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ravitsemus
Liikunta
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö

Hyteairon logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia

Yhteiskehittäminen
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto