Propellipäät huomasi yhdessä Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hankkeen kanssa tarpeen tuoda näkyviin kokemusperäistä, mielenterveystoipumiseen liittyvää tietoa uudenlaisten visualisointien avulla. Syntyi kuva parhaasta palvelukokemuksesta.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Parhaan  palvelukohtaamisen malli tuotettiin yhteiskehittämispajassa, jonka suunnitteli ja fasilitoi Propellipäiden Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen. Pajaan osallistui kokemusasiantuntijoita, joiden avulla koottiin asioita, joita mielenhyvinvointia edistävässä palvelukohtaamisessa ei tule olla ja toisaalta asioita, joita siellä pitäisi olla. 

Liitteet
Kuva
Kuvassa näkyy valkotaulu, jolle on kirjattu iso määrä asioita, joita parhaassa mielenhyvinvointia edistävässä palvelukohtaamisessa ei pitäisi olla.
Yhteiskehittämispaja aloitettiin käänteisellä aivoriihellä, jossa listattiin vapaasti elementtejä, joita parhaassa, mielenhyvinvointia edistävässä, palvelukohtaamisessa ei saisi olla.
Kuva
Kuvassa näkyy liitutaulukankaalle työstetty lopullinen prototyyppi parhaasta palvelukohtaamisesta ja siihen liittyvistä elementeistä, jotka on piirretty, kirjoitettu ja rakennettu muovailuvahasta.
Työpajan toisessa osassa rakennettiin yhteiselle pöydälle parasta palvelukohtaamista liitutaulutussien ja muovailuvahan avulla. Yhteinen kuva muodosti pohjan mallille, jonka lopullisen version tuotti graafinen visualisoija Raquel Benmergui.
Ratkaisun perusidea **

Kun palvelukohtaaminen on mallillaan, edistää myös se ihmisten hyvinvointia. Tämän mallin avulla voit sekä pitää pajan, jossa voit luoda elementit omien palvelukohtaamisten parantamiseksi tai käyttää tuottamaamme parhaan palvelukohtaamisen kuvausta ja peilata sitä omiin palveluihin.

Liitteet