Walk in talk kynnyksetön keskusteluapu 12-29 vuotialle nuorille Rovaniemellä

Walk in Talk -keskustelutuki on kertaluontoista, luottamuksellista ja maksutonta eikä siihen tarvitse varata aikaa, vaan nuori voi sananmukaisesti kävellä vain sisään ja saada keskusteluapua.

Toimintaympäristö **

Huoli nuorten mielenterveydestä on vasvanut viime vuosina. Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt mm. koronapandemian myötä.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Taustalla on yhteinen huoli nuorten hyvinvoinnista. Huoli on noussut koulun työntekijöiden ja nuorten parissa toimivien havaintojen sekä kouluterveyskyselyn tulosten kautta. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Nuorille halutaan kehittää kynnyksetöntä keskusteluapua, jotta nuoret saavat avun oikea-aikaisesti ja korjaavien palveluiden tarve vähenee.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Walk in Talk toimintaa on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan, Tyttöjen Talon, Rovaniemen Neuvokkaan sekä Rovaniemen nuoriso- ja koulupalveluiden kanssa. Lapin Tulevaisuuden sotekeskus -hanke on ollut mukana Walk in talk toiminnan suunnittelussa. Tiedottamista on toteutettu eri toimijoiden toimesta esim. somessa, verkkosivuilla, paikallislehdessä. 

Liitteet
Muutoksen mittaaminen

Kouluterveyskyselyn tulokset. 

Toteutussuunnitelma

Walk in talk toiminta käynnistyi 12.9.22 ja toteutuu jatkossa maanantaisin klo 14-17. Nuoria varten on aina kaksi ammattilaista ja vapaa-ehtoista paikalla. Walk in talk toimijoille järjestetään Nuoren mielen ensiapu koulutus ja muuta mielenterveyteen ja kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Syksylle on sovittu kaksi seurantapalaveria ja tämän pohjalta tehdään tarvittavia kehittämistoimia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lyseonpuiston lukion oppilaskunta on ollut mukana palvelun suunnittelussa. 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Olemme hyödyntäneet eri seurakunnissa mm. Malmin seurakunnassa toteutettua Walk in talk mallia. Rovanimellä toimintaan on haluttu mukaan myös järjestöjen ja kunnan toimijat. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli edellyttää monialaista yhteistyötä ja nuorten mukaan ottamista kehittämistyöhön. Tiedottamisella on keskeinen rooli, että nuoret löytävät palvelun. Walk in talk toimintaa voidaan laajentaa kiinnostuksen mukaan muihin kuntiin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Riittävä tiedottaminen ja vastuiden sopiminen on tärkeää.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminta on vasta käynnistynyt. Tuloksia ei voi vielä arvioida.