Erätauko - dialoginen keskustelu

Mistä työkalussa on kyse?

Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Keskusteluiden kautta myös luottamus ja osallisuus yhteisössä vahvistuvat. Erätauko on luotu yhteiskehittämisen menetelmin ja se on tarkoitettu kaikkien toimijoiden avoimeen käyttöön rakentavan keskustelun edistämiseksi. Toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen.

Dialogin pyrkimyksenä on tuottaa ymmärrystä toisten näkemyksistä ja luoda merkityksiä toiminnan kohteena oleville asioille.
Dialoginen keskustelu vaatii onnistuakseen seuraavien periaatteiden toteutumista.

1. Osallistujat ovat dialogitilanteessa tasa-arvoisia. Dialogin lähtökohtana on, että jokaisella on yhtäläinen ihmisarvo ja että jokaisen näkökulma on yhtä arvokas. Dialogissa muun elämän valta-asemat tulisi siirtää syrjään.

2. Dialogi rakentuu toisten näkökulmien aktiiviselle ja myötäelävälle kuuntelulle.  Tämä tarkoittaa tarkan huomion kiinnittämistä siihen, mitä toinen sanoo ja tarkoittaa. Dialoginen kuuntelu on omien näkökulmien uudelleen arviointia sen kuuntelemisen pohjaltaa, mitä henkilö haluaa sanoa.

3. Dialogin osallistujien tulee olla valmiita omien taustaoletustensa tarkasteluun ja kyseenalaistamiseen. Keskustelu, jossa osallistujat eivät pyri aitoon yhteiseen ymmärrykseen, vaan ajavat omia kätkettyjä intressejään, ei voi muodostua aidoksi dialogiksi. Tällaisen keskustelun mahdollisuudet ratkoa systeemisiä ongelmia jäävät heikoksi, koska osallistujien välinen vuorovaikutus ja ajatusten ilmaiseminen on rajoitettua, eivätkä kaikki asiaan liittyvät näkökannat tule esiin.

4. Dialogi edellyttää keskinäistä luottamusta. Käytännössä edellä sanottu tarkoittaa, että osallistuja luottaa siihen, että toiset voivat antaa hänelle jotain arvokasta. Kuuntelemalla ja pyrkimällä ymmärtämään toisten näkemyksiä ihminen on mukana prosessissa, jossa itse kehittyy. Dialogi edellyttää osallistujilta luottamusta kahteen asiaan: siihen, että toisilta saatu tieto on arvokasta, sekä siihen, että osallistujiin voi ihmisinä luottaa. 

Yllämainitut periaatteet löytyvät tarkemmin kuvattuna SITRAn sivuilta 

Mihin työkalua käytetään? 

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Sen avulla voit tuoda ihmisiä eri lähtökohdista tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin.

Miten työkalua käytetään?

Löydät kaikki Erätauko keskusteluun liittyvät materiaalit Erätauko-säätiön sivulta 

 1. Keskustelun suunnitteluun liittyvät työkalut
 2. Keskustelun ohjaamiseen liittyvät työkalut
 3. Keskustelun paketointiin ja siitä oppimiseen liittyvät työkalut

 

Vinkkejä 

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan. 

 

Työkalun heikkoudet ja vahvuudet 

Nopeatempoisessa kehittämistyössä dialoginen keskustelu vaatii pysähtymistä ja harjoittelua. Syntyäkseen dialogi tarvitsee riittävästi luottamusta ja turvallisuutta henkilöiden välille.  Dialogisessa keskustelussa ei välttämättä haeta ratkaisua käsiteltävään asiaan vaan keskitytään uusiin ideoihin ja vaihtoehtoihin. Dialogin harjoittelulle on varattava riittävästi aikaa, jolloin käyttökohteet kehittämisprosessissa on harkittava ja harjoiteltava systemaattisesti käyttöönottoa.

11 tapaa tuhota dialogi

 1. Käännytä – Älä anna periksi! Käännytä muut puolellesi, pakota heidät ymmärtämään edes nimellisesti. Pidä soolosi mahdollisimman pitkinä, muut oppivat näin parhaiten.
 2. Voita– Kerää pisteitä, voita väittely, ole nokkela.
 3. Vetäydy – Pysyttely omassa laatikossasi äläkä vaan kerro muille ajatuksistasi.
 4. Pitäydy – Jos jokin asia ei sovi maailmankatsomukseesi, unohda se.
 5. Kiirehdi – Kiirehdi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päätöksiä ja toimintaa; ”eiköhän tämä ollut tässä.”
 6. Korota itsesi – Muista kertoa ylivertaisesta koulutuksestasi, käsittämättömän monipuolisesta kokemuksestasi ja kaiken kattavista tiedoistasi. Alleviivaa asemaasi ja tiputtele riittävästi nimiä jokaiseen puheenvuoroosi.
 7. Keskeytä – Tiedät kuitenkin etukäteen, mitä toinen aikoo sanoa.
 8. Auktoriteettiargumentit – Jos asia-argumentit eivät riitä, yritä auktoriteeteillä. Jos sekään ei toimi, käy persoonaan kiinni.
 9. Ole poissa – Räplää kännyä, tablettia tai jotain. Tiedät kuitenkin ennalta mitä muut sanovat.
 10. Vastusta aina – Vastusta periaatteessa. Käytä aina advocatus diaboli* -puheenvuorosi.
 11. Patenttiratkaisut – Muistuta patenttiratkaisustasi, joka toimisi tässäkin.

-> Linkki Sitran blogiin