Eriarvopeili

Työkalu ja eläytymismenetelmä, jolla havainnollistetaan omakohtaisen kokemuksen kautta hyvinvoinnin ja terveyden taustatekijöiden merkitystä ja sitä, kuinka eri tekijät vaikuttavat eriarvoistumiseen ja osallisuuteen. Menetelmässä osallistujat pohtivat hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemusta annettujen roolien puitteissa. 

 

Toteutus

1. Peilin aloitus

Kutsutaan peiliin osallistujat riittävän suureen tilaan. Kuvataan toiminta. Jaetaan roolikortit ja lähtötilanteessa kaikki roolikortin saaneet seivovat tilan keskellä rivissä kasvot samaan suuntaan. Osallistujan eteneminen huoneessa kuvaa muutoksia hyvinvoinnissa.

Ohje: Olet varmasti lapsena pelannut Väriä. Siinä saat ottaa askeleen eteenpäin jos sinulla on tiettyä väriä. Nyt teemme saman, mutta pelaajalla on rooli, jonka ominaisuuksien myötä hän etenee. Huoneen toinen pää on "Hyvinvointi", jota suuntaan astellaan, jos astutaan eteenpäin. Osallistujan eteneminen huoneessa kuvaa muutoksia hyvinvoinnissa.

2. Peili käynnistyy

Ohje osallistujille: ”Sinulle on jaettu rooli, jota edustat tässä harjoituksessa. Etene kuulemiesi ohjeiden mukaan. Kaikkia taustatietoja ei roolipaperissa ole, joten tulkitse kuulemiasi tehtäviä ja etene sen mukaan, miten roolillesi todennäköisesti kävisi."

Pelin vetäjä lukee tehtävän ja osallistujat toimivat tehtävän mukaan. (ks roolikortteja ja tehtäväesimerkkejä liitteistä). Jos osallistuja ei osaa päättää, voi vetäjä pyytää mahdolliselta yleisöltä apua.

3. Tehtävien anto

Peilin vetäjä lukee tehtävän ja osallistujat reagoivat oman roolinsa mukaisesti. Askelia voi ottaa taaksepäin (syrjäytyä), pysyä paikallaan, tai ottaa eteenpäin (kohti hyvinvointia). Vetäjä voi haastatella eri osallistujia; ketä he ovat (rooli) ja miksi toimivat (roolissaan) niin kuin toimivat.

4. Peilin päätös

Tehtävien antamista jatketaa ajan ja tilan rajaamissa puitteissa. Peilin voi lopettaa kun osallistujien välille on syntynyt riittävän suuria eroja. Lopuksi voi osallistujilta kysyä, miltä heistä tuntuu, kun katsovat omaa sijaintiaan suhteessa muihin. Mahdollisen yleisön kommentteja voi ottaa mukaan.

 

Menetelmän kehittäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Tapani Kauppinen, Tuulia Rotko, Niina Mustonen, Sanna Ahonen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yksikkö.