Viisi kertaa miksi

Mistä menetelmässä on kyse?

Yksinkertainen menetelmä, jossa viidellä Miksi? -kysymyksellä päästään jo lähelle ongelman alkulähteitä. 

Mihin menetelmää käytetään?

Käytetään kun halutaan pureutua ongelmien syihin ja halutaan pakottaa näkemään ja hyväksymään ongelmat. Viisi kertaa miksi -menetelmän avulla voidaan hankkia asiakasymmärrystä eli saada selville asiakkaan tiedostamattomia ja tietoisia ongelmia, tarpeita, toiveita ja unelmia ja oppia niistä. Menetelmää voi käyttää myös selvittämään tarkemmin jonkin käyttäjäryhmän arvomaailmaa tai motiiveja. Menetelmää kannattaa käyttää myös silloin, jos jokin ongelma tai virhe näyttää toistuvan ratkaisuyrityksistä huolimatta.

Miten menetelmää käytetään?

Valitaan ongelma.

Esittämällä kysymyksen ”Miksi?” viisi kertaa selkeytetään tilannetta ja päästään kiinni siihen, mikä todellisuudessa on ongelman takana. 

Joskus ei tarvita viittä kysymystä, joskus tarvitaan useampikin. Kysymysketjua voi siis tietenkin jatkaa viiden jälkeenkin, mikäli siihen on tarvetta ja kunnes ongelman todellinen syy on löytynyt.

Voi tehdä pareittain tai pienissä ryhmissä.

Vinkkejä

Jos tavoitteena on saada työyhteisössä selville, miksi kaikki ovat kiireisiä, laitetaan teema fläppipaperille ja seinälle kaikkien näkyville. Osallistujat vastaavat kysymykseen "miksi?" ja kirjaavat lapuille syitä kiireeseen. Tämä auttaa ymmärtämään nykytilan syitä. Jokainen vastaus käsitellään  ja kysytään, miksi näin on.  Vastaus kirjoitetaan jälleen lapulle ja lisätään edellisen vastauksen viereen. Miksi?- kysymystä kysytään 5 kertaa ja vastaukset lisätään edellisten perään. Lappuja tulee usein paljon ja ryhmä voi yhdessä pyrkiä  löytämään syy−seuraussuhteita. Kun kaikki mieleen tulevat asiat on kirjattu, ryhmäläiset valitsevat asian, jota kannattaisi yhdessä lähteä ratkaisemaan, jotta kiire vähenisi. Tämän jälkeen ryhmä voi alkaa ideoida ratkaisuja.

Viisi kertaa miksi- menetelmän avulla voitte tehdä myös kausaalikartan, jonka avulla pääsette kiinni kehittämistyössä ratkaistavaan tarpeeseen ja sen juurisyihin. Katso esimerkki kausaalikartan tekemisestä Hankkeiden vaikuttavuus - työkaluvinkkeja (Youtube Mikko Korpela / Tomi Pienonen,  Grazy Town Oy)

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuutena menetelmässä on sen yksinkertaisuus ja tehokkuus. Muutamalla kysymyksellä päästään nopeasti juurisyihin käsiksi. 

Kesto

muutaman minuutin

Kuinka monta osallistujaa

Pareittain tai pienissä ryhmissä

Mitä tarvitaan

Ei välttämättä mitään. Halutessaan kysymykset (ja vastaukset) voi myös kirjoittaa valmiiksi paperille tai hyödyntää post it -lappuja ja tusseja.