Hyppää kehittämisen polulle

Innokylä on tarkoitettu kaikille, jotka vannovat avoimen ja moninäkökulmaisen yhteiskehittämisen nimiin. Avoimuus ja kehittämistyön jakaminen hyödyttää omaa ja muiden työtä. Hankkeessa tai arkityössä paikallisesti kehitetty toimintamalli tai ratkaisu saattaa olla juuri se ratkaiseva täydentävä palanen suuremmassa kokonaisuudessa, jota on odotettu ja kaivattu. 

Kuva
innokylakuva

Innokylässä työskennellessä kehittämistyö saa näkyvyyttä. Hyvä idea, myös keskeneräinen, vetää puoleensa uusia kumppaneita. Syntyy uusia verkostoja ja yhteistyötä ratkaisemaan kiperiäkin ongelmia. Innokylä tarjoaa alustan yhteiselle työskentelylle, kehität sitten hankkeessa, projektissa, yhteistyöverkostossa tai oman perustyösi ohessa. 

Toimiva työkalu kehittämisen eri vaiheisiin

Kehittämistyö etenee harvoin lineaarisesti suoraan kohti haluttua päämäärää. Uusia ratkaisuja kehittäessä ideat jalostuvat ja muuttavat muotoaan. Kokeilujen ja testaamisen jälkeen voi olla syytä suunnata työtä uudestaan. Epäonnistumisiakin saattaa matkan varrella tulla ja tuntuu, että homma polkee täysin paikallaan. Muun muassa näihin hetkiin Innokylään on kehitetty helppokäyttöinen kehittämisen työkalu, kehittämisen polku.

Innokylän kehittämisen polku auttaa jäsentämään kehittämisen kohdetta ja kehittämisprosessia. Työkalu ohjaa miettimään ja tunnistamaan kehittämisen kannalta keskeisiä asioita kuten tarvetta, kohderyhmää tai onnistumiseen tarvittavia kehittäjäkumppaneita. Samalla kehittämistyön eri vaiheissa tehty työ dokumentoituu yhteen paikkaan. Siihen on helppo palata, jakaa muille kehittäjille ja työstää yhdessä eteenpäin. 

Kehittämisen polku on jaettu kolmeen osaan. Voit hyödyntää niitä oman tarpeesi mukaan. 

1. Oivalla ja ymmärrä

Oivalla ja ymmärrä -osio on erityisen hyödyllinen, kun kehittäminen alkaa. Millaisessa toimintaympäristössä kehittäminen tapahtuu? Mihin ongelmaan etsitte ratkaisua, mikä on tavoiteltu muutos? Entä riittääkö, että mukaan otetaan ainoastaan oman organisaation ammattilaiset vai saisitteko lisäarvoa esimerkiksi kutsumalla mukaan asiakkaita tai sidosryhmiä? Osion lopuksi voitte vielä kirjata ylös lyhyesti vaiheet, joiden kautta kehittämisprosessi etenee.

2. Kuvittele ja kokeile

Tämä osio tarkoitettu vapaan kehittämisen ja kokeilujen tueksi. Järjestäkää työpaja ja kirjatkaa ylös kaikki ideat ja ratkaisuehdotukset. Etsikää hyödynnettäväksi ja jatkojalostettavaksi myös jo kehitettyjä ratkaisuja. Toteuttamalla pieniä tai isompia kokeiluja, voitte testata alustavia ideoita esimerkiksi asiakkailla, mikä toimi ja mikä ei? Kirjatkaa opit ja oivallukset kehittämisen polulle, niin ne jäävät talteen ja hyödynnettäväksi. 

3. Kuvaa ja jaa

Kun ratkaisu rupeaa kirkastumaan ja kokeilujen opit otettu käyttöön, on aika kuvata toimintamalli ja arvioida toteutuksen onnistumista. Kuvatkaa ensi kehittämänne ratkaisun perusidea, sen keskeiset elementit ja käyttönoton edellytykset. Toteutittehan arvioinnin? Kirjatkaa sen keskeiset tulokset ylös. Pysähtykää myös miettimään, mitä organisaatiossa tai toiminnassa muuttuu ja tulee ottaa huomioon, mikäli kehittämänne idea otettaisiin muualla käyttöön.

Kirjaamalla kehittämistyön eri vaiheita kehittämisen polulle, muodostuu samalla kattava toimintamallin kuvaus. Se jää Innokylään muiden kehittäjien avuksi ja on hyödynnettävissä helposti myös kehittämistyön raportoimisessa esimerkiksi hankkeen rahoittajalle. 

Sopisiko Innokylä työkaluksi teille?

Projektipäällikkö, hankejohtaja, ohjelmakoordinaattori tai verkoston kokoaja, mietitkö, mihin pystyttäisitte leirinne kehittämistyön alkaessa, kun kaikki toimijat ovat eri toimipisteissä ympäri Suomea? Innokylän kehittämisen polku ja muut työkalut ovat avoimesti ja maksutta kaikkien innokkaiden hyödynnettävissä. Kokeile rohkeasti ja jaa kehittämistyösi avoimesti Innokylässä. Tarjoamme tukea Innokylän verkkopalvelun ja työkalujen käyttöön. Olemme myös mielellämme mukana pohtimassa kanssanne kehittämistyön kokonaiskuvaa.

Ratkaistaan yhdessä, miten Innokylä voisi parhaiten tukea kehittämistyötänne. Tervetuloa Innokylään!

Järjestämme verkkoklinikoita Innokylän käyttöön. Perustaidot verkkopalvelussa työskentelystä saat Innokylän ABC-koulutuksessa. Jos kaipaat käytännön opastusta Kehittämisen polun hyödyntämiseen, tule Kehittämisen polun verkkoklinikalle. Verkkopalvelun käyttöön opastavien verkkoklinikoiden lisäksi Innokylä järjestää myös yhteiskehittämisen teemallisia verkkoklinikoita.   

Innokylän verkkoklinikat