Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Innokylä.fi-verkkopalvelua ja on laadittu 20.02.2020.

Kolmannen osapuolen tuottamat sisällöt

Innokylä.fi:n saavutettavuuden arvioinnissa on otettava huomioon se, että palvelun sisällöt muodostuvat pääasiassa käyttäjien tuottamista sisällöistä. Ne ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita palveluntarjoaja ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Palveluntarjoaja voi kuitenkin ohjeistaa ja perehdyttää käyttäjiä tuottamaan saavutettavia sisältöjä. Palveluntarjoajan ei tule julkaista sisältöä, jos se haittaa sivuston käyttöä.

Innokylän toimituksen tuottama sisältö (esim. uutiset, blogit) tehdään niin saavutettavaksi kuin mahdollista.

Palvelun saavutettavuuden tila

Innokylä.fi- verkkopalvelu on julkaistu nykyisellä teknisellä alustallaan 27.2.2020. Verkkopalvelun teknisessä toteutuksessa on huomioitu saavutettavuusvaatimukset ja tasot A & AA.  

Verkkopalvelun saavutettavuuden arvioinnin tehneen Wunder Finland Oy:n mukaan verkkosivusto ei ole vielä vaatimusten mukainen kaikilta osin. Havaitut puutteet korjataan mahdollisimman pian.

Tehdyt toimenpiteet

Innokylän visuaalinen ilme, ja koko design on suunniteltu saavutettavaksi (värit, elementit, jne). Ohjelmointi- ja kehitystyö on tehty saavutettavuuden periaatteita noudattaen.

Saavutettavuuden tasoa on seurattu palvelun teknisen toimittajan Wunderin Siteimprove-palvelun sekä manuaalisten testien kautta kehitysprojektin ajan. Palvelun saavutettavuudessa on päästy tavoitetasoon eli yli julkisen sektorin keskiarvon (65/100). Saavutettavuusasiantuntija on auditoinut palvelun kahdesti.  

Palvelun saavutettavuutta testataan jatkuvasti ja korjauksia tehdään sen perusteella osana jatkokehitystä.