Hyvinvointialueilla kehitetyt toimintamallit käyttöön

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutettiin vuosina 2020–2023. Hyvinvointialueet kuvasivat ohjelman aikana Innokylään lähes tuhat toimintamallia.

Kuva
Kuvituskuva käsi kädessä

Teemana ”Sujuvin sote kaikille”

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutettiin alueellisissa kehittämishankkeissa, joihin hyvinvointialueet saivat sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuki ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa.

Kehittämisohjelman tavoitteena hyvinvointialueilla oli

  • parantaa saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta.
  • varmistaa palvelujen laatu ja vaikuttavuus.
  • siirtää painotusta ehkäisevään työhön.
  • vahvistaa palvelujen monialaisuutta ja yhteentoimivuutta.

Hyvinvointialueilla pääpaino on ollut väestön tarpeista lähtevä kehittämistyö, jotta väestö voisi paremmin. Ennaltaehkäisevää kehittämistyötä olivat ohjelman aikana esimerkiksi lapsiperheiden palvelut perhekeskuksissa, nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen opiskeluympäristössä sekä ikäihmisten toimintakykyä ja kulttuurihyvinvointia vahvistavat toimintamallit.

”Hyvinvointialueiden loppuraporteista on ollut hienoa havaita, että monet ohjelman aikana käynnistetyt kehittämisaihiot ovat nyt osa alueiden palveluita. Digipalvelut ovat vakiintumassa, ja niiden käyttöönottoa tuetaan vielä parin vuoden ajan Kestävän kasvun ohjelmassa.”, toteavat hankejohtajat Anu Muuri ja Anu Niemi THL:stä.

Ohjelmasta syntyi noin 30 julkaisua

Ohjelman teemoista on ilmestynyt runsaasti erilaisia raportteja ja selvityksiä. Lisäksi ohjelman aikana tuotettiin videoita ja muuta visuaalista materiaalia. Julkaisuja lisätään hankesivulle sitä mukaa kuin niitä valmistuu, joten lista täydentyy vielä tämän vuoden ajan. 

Tutustu julkaisuihin

Hyvinvointialueet kuvasivat Innokylään lähes 1000 toimintamallia

Innokylä oli koko ohjelman ajan kehittäjien yhteinen kehittämisalusta ja hyvien käytäntöjen jakamisen ympäristö. Lopullinen toimintamallien määrä lähentelee tuhatta. Eniten toimintamalleja syntyi mielenterveys- ja päihdepalveluista, kuntoutuksesta ja ikääntyneiden palveluista. Erityisen paljon kehitettiin moniammatillisia toimintamalleja. 

Ohjelman aikana myös pilotoitiin uusia toimintatapoja sekä yhdenmukaistettiin sisäisiä toimintaohjeita ja asiakasohjausta hyvinvointialueen käynnistyessä. 

Kehittämisen työkalujen lisäksi Innokylä tarjosi tukea yhteiskehittämiseen, kehittämistyön tulosten levittämiseen ja toimivien toimintamallien käyttöönottoon. Innokylän asiantuntijat pitivät hankkeille myös räätälöityjä koulutuksia. Ohjelman aikana pidettyjen tilaisuuksien materiaalit ja työpajojen tulokset koottiin Innokylään, josta materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä ja jatkojalostettavissa.

Tutustu toimintamalleihin, ota käyttöön tai jatkojalosta

Hyvinvointialueiden kehittämistyö jatkuu kansallisessa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa, jonka keskeiset tulokset kootaan myös Innokylään toimintamalleiksi.

Lue lisää

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimintakertomus 2020–2023 (pdf, 2.3 MB)
Kansallinen Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP), THL
Kansallinen Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP), Innokylä