Innokylä avaa pelastustoimelle uusia yhteistyön mahdollisuuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä muuttuvat myös pelastustoimen hallinto, ohjaus ja rahoitus. Pelastuslaitosten tavoitteena on entistä yhdenmukaisempi palvelutuotanto ja yhteinen laadun varmistamisen toimintamalli.

Kuva
Laatua yhteistyössä: tietoperusteet ja yhteinen ymmärrys palvelutarpeesta, jaettu näkemys toimintaympäristön riskeistä, palveluiden optimointi yhteistyössä sidosryhmien kanssa, avoin vuoropuhelu ja palautetieto palveluista

Kuntaliitossa työskentelevät pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattori Terhi Virtanen ovat kuvanneet uuden Palvelujen laadun varmistaminen pelastustoimessa -toimintamallin Innokylään.

Laaja toimintamalli luo yhtenäiset perusteet palveluiden suunnittelulle ja johtamiselle sekä toimialan omavalvonnan toteutukselle ja palveluiden laadunvarmistamisen menettelyille.

– Tavoitteena on luoda tekemisen malli, jota noudatetaan pelastuslaitoksissa kautta maan, Tervo kiteyttää.

Kehitystyö on pitkä mutta antoisa matka

Toimintamallin valmistelu aloitettiin syksyllä 2018.

– Eniten aikaa vei löytää yhteinen näkemys siitä, mikä on keskeistä laadunhallinnan varmistamiseksi, Virtanen muistelee.

Tavoitteiden kirkastuttua kumppanuusverkostot otettiin mukaan suunnitteluun ja syntyneitä ajatuksia testattiin eri palvelualueilla. Vuoden 2018 lopussa valmistui versio, jonka pelastuslaitokset ja -johtajat hyväksyivät. Viime vuonna pelastuslaitoksilla tehtiin käytännön tason perehdyttämistä.

– Yhteiskehittäminen voi olla tuskaa, mutta se on myös todella hedelmällistä. Koko Suomen kattava malli on iso juttu, olemme oppineet prosessissa paljon, Virtanen summaa.

Asiakaslähtöisyys ohjenuorana muutosten keskellä

Toimintamallin soveltaminen on Virtasen mukaan toteutunut vasta ylätasolla. Seuraava askel on siirtyä kohti käytännönläheisempää toimintaa.

– Jotkut pelastuslaitokset ovat jo hyödyntäneet toimintamallia oman palvelutasonsa tarkastelussa. Perehdytystilaisuuksissa tehdyt caset perustuvat tosielämän tapauksiin. Aidot caset ja palautteet auttavat mallin jatkokehittämisessä.

Hallintoon on tulossa suuria muutoksia, mutta silti on tärkeää huomioida asiakaslähtöisyys.

– Pelastuslaitoksissa määritellään etenemistä palvelutasokausittain, mikä edellyttää myös uudentyyppistä tekemistä. Kaikkea mahdollista ei kannata lähteä puskemaan kerralla, vaan pyrkiä siihen, että pystytään isojen muutosten keskellä hallitsemaan prosessien eteneminen, Tervo huomauttaa.

Kesällä 2020 pelastuslaitoksille tehdyn kyselyn tulokset viestivät jo nyt asennemuutoksesta.

– Kun osapuolet otetaan enemmän mukaan esimerkiksi riskianalyysityöhön, niin se vaikuttaa asenteisiin, Virtanen vahvistaa.

Innokylästä vauhtia yhteiskehittämiseen

Tervo ja Virtanen kuvailevat pelastustoimea alaksi, jossa on perinteisesti toimittu omillaan. Innokylä voi tarjota monia hyötyjä, kuten lisätä pelastustoimen näkyvyyttä. Se on myös oiva ympäristö ammentaa uusia ideoita, saada palautetta ja rakentaa yhteistyökuvioita.

– Laadunvarmistamisen toimintamalli sisältää ajatuksen laajemmista palvelukokonaisuuksista. Sisäänrakennettuna on ajatus verkottumisesta ja siitä, että osaisimme tunnistaa paremmin ne toimijat, joiden kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Tätä kautta saadaan kustannustehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä, Virtanen sanoo.

– On tärkeää luoda edellytyksiä toimintamallin integroimiseksi hyvinvointialueille, jotta tekeminen olisi jatkossa tarkoituksenmukaista ja jotta kommunikaatio yli hallinnonalarajojen toimisi, Tervo painottaa.

Molempien ajatuksissa on, että pelastustoimi näkyisi jatkossa vahvasti Innokylässä.

– Olemme jo nyt saaneet aikaan hyvää keskustelua ja julkisen hallinnon tutkimuskentältä on tullut positiivista palautetta. Haluamme pitää kynnyksen matalana, kun kehitetään julkista hallintoa. Toivomme palautetta kaikilta suunnilta, jotta saamme uusia näkökulmia toimintamallin kehittämiseen, Tervo sanoo.

– Yhteiskehittämisen näkökulmasta Innokylään kannattaa ehdottomasti tutustua. Siellä on myös helppoa ja vaivatonta verkostoitua, Virtanen vinkkaa.

Tutustu toimintamalliin!

Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo työskentelee Kuntaliitossa pelastustoimen kehittämispäällikkönä.

Terhi Virtanen

Terhi Virtanen työskentelee Kuntaliitossa pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattorina.