Innokylä haastaa pohtimaan vaikuttavuutta eri näkökulmista

Innokylä on valtakunnallisesti koordinoitu verkkopalvelu, joka kokoaa toimintamallit yhteen paikkaan. Sosiaaliohjaaja Joonas Kivirannan mukaan Innokylä vahvistaa, tukee ja nostaa erityisesti sosiaalialan ammatillista profiilia.

Kuva
joonas kiviranta

Tampereen kaupungilla työskentelevä Kiviranta tutustui Innokylään Talentian Hyvä käytäntö 2019 -kilpailun myötä. Kilpailutyönä oli Tampereen Hervannassa toimiva Kototori, joka tarjoaa ohjausta ja neuvontaa alueen asukkaille.

– Kuvasimme työparini kanssa toimintamallin Innokylään erittäin laajasti, ja siinä samalla pääsi kokeilemaan ja käyttämään verkkopalvelua, Joonas kertoo.

Innokylällä on ollut vaikutuksensa. Kilpailun voiton vauhdittamana Kototorista tuli pysyvä malli Tampereelle ja Innokylän verkkopalvelusta arjen työkalu Joonakselle.

Oman työn dokumentointi on tärkeää

Joonaksen kokemukset Innokylästä ovat olleet hyviä.

– Verkkopalvelussa on valmis rakenne toimintamallin kuvaukseen. Se haastaa miettimään omaa toimintamallia näkökulmista, jotka eivät tule itselle välttämättä mieleen. Lisäksi tekemisen dokumentointi on todella hyvä ominaisuus, Joonas kuvailee.

Innokylä on ollut avuksi myös silloin, kun Joonas on vienyt uutta ideaa eteenpäin omassa organisaatiossaan tai hakenut toimivalle työmallille uutta rahoitusta.

– Innokylällä on hyvä maine. Palveluun hyvin tehty ja kuvattu toimintamalli on uskottava ja ammatillinen, Joonas painottaa.

Selkeä verkkopalvelu, paljon potentiaalia

Uudessa Innokylässä toimintamallit, työkalut ja kokonaisuudet ovat nyt omina osioinaan, mikä on Joonaksen mielestä toimiva ratkaisu.

– Verkkopalvelussa on paljon potentiaalia. Se voisi hyvinkin toimia tulevaisuuden ammatillisena foorumina, jossa jaetaan ideoita ja kokeiluja sekä keskustellaan.

Innokylä on toimiva alusta myös suuremmille hankkeille ja kokonaisuuksille. Esimerkiksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa hyödynnetään Innokylää alueellisen kehittämistyön kuvaamiseen ja arviointiin.

– Innokylä tuo työhön läpinäkyvyyttä. Olisi hyvä, että kaikki sotealan ammattilaiset pääsisivät tutustumaan palveluun ja käyttämään sitä, Joonas pohtii.

Rohkeasti mukaan kehittämään

Joonas suosittelee Innokylää kaikille sosiaalialan opiskelijoille ja ammattilaisille.

– Innokylän kautta vahvistuu ymmärrys siitä, että asioita on jo kokeiltu paljon. On tärkeää tehdä näkyväksi, että sosiaalityön tekijät ovat oma ammattikuntansa ja että työmme perustuu tutkittuun tietoon.

Innokylästä saa vahvistusta omille ideoille ja siellä näkee, mikä on toiminut ja mikä ei.

– Kaikki kohtaavat epäonnistumisia arjessa, mutta se on ihan ok. Tärkeä kysymys on, miten tietoa ja toimintamalleja voi soveltaa omassa työssä ja omassa kohderyhmässä, Joonas sanoo.

Nuorille ja opiskelijoille Innokylä voi avata uusia mahdollisuuksia.

– Toimintamalleja voi selata alueittain ja nähdä ketkä ovat kehittäneet tiettyjä menetelmiä ja ketkä toimivat aktiivisesti. Tätä kautta voi löytää harjoittelu- ja työpaikkoja tai opinnäytetyöpaikkoja, jossa pääsee tekemään tutkimusta, Joonas vinkkaa.