Innokylä vahvistaa toimintamallien luotettavuutta ja näkyvyyttä

Innokylä on kaikille hyvinvointi- ja terveysalan ammattilaisille avoin yhteiskehittämisen ympäristö. Vantaan A-kilta ry:n KAP Vantaa -hankkeessa hankepäällikkönä työskentelevä Raisa Saraniemi on kokenut verkkopalvelun käyttäjä.

Kuva
raisa saraniemi.

Raisa tutustui Innokylään jo 2011 ja ensimmäisen toimintamallinsa hän kirjasi palveluun paria vuotta myöhemmin.

– Ensimmäinen kerta vaati aikaa ja hermoja, mutta positiivista oli, että asiat tuli pureskeltua kunnolla, Raisa muistelee.

Sittemmin Raisa on hyödyntänyt verkkopalvelua säännöllisesti. Innokylä antaa työhön tukea ja tuo toimintamalleille luotettavuutta ja uskottavuutta.

– Innokylä on hyvä tapa analyyttisesti tutkia toimintaympäristöä, sen avulla saa syväluotaavan otteen omaan työhön. Lisäksi toimintamallin kirjaaminen vaatii erilaisten näkökulmien miettimistä, Raisa kehuu.

Hyvät käytännöt kiertoon Innokylän kautta

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on tärkeä järjestökentän rahoittaja. STEAn toiveena onkin, että toimintamallit leviäisivät mahdollisimman laajalle. Järjestöjen markkinointibudjetit ovat kuitenkin varsin rajallisia.

Raisa korostaa Innokylän merkitystä maksuttomana markkinointikanavana. Palvelun avulla toimintamallit saadaan alan toimijoiden ulottuville ympäri Suomen.

– Innokylä nostaa järjestöjen työtä esille, mikä on todella tarpeellista. Sote-kentällä on usein haasteena, miten tehdään tulokset näkyväksi ja näytetään todeksi mitä tehdään.

Hän kannustaa myös julkisen sektorin sote-toimijoita kirjaamaan toimivia käytäntöjään Innokylään.

– Näin saadaan kustannussäästöjä, kun kaikkien ei tarvitse keksiä samaa asiaa uudelleen.

Raisa painottaa, että Innokylän avulla voi saada oivalluksia, joita ei jokapäiväisessä työssä huomaa.

– Omaa työtä on tärkeää katsoa monipuolisesti ja analyyttisesti, osana isompia ilmiöitä. Lisäksi Innokylä on hyödyksi rahoitusta hakiessa. Kerran kirjattua mallia voi myös käydä muokkaamassa ja täydentämässä aina, kun tarvetta ilmenee.

Asiakaslähtöisyys kulkee mukana

Uusi Innokylä on Raisan mielestä selkeä ja helppokäyttöinen. Ruohonjuuritason työntekijöille on tarjolla matalan kynnyksen ohjauspajoja, jotka helpottavat palvelun käyttöönottoa.

– Moni kokee, että toimintamallin kuvaaminen vie paljon aikaa. Jos sen kuitenkin tekee kerran hyvin, saa työlleen vaikuttavuutta sekä ilmaista markkinointia. Verkkopalvelu on paljon selkeämpi kuin aiemmin, Raisa kannustaa.

Innokylää uudistettiin palvelumuotoilua hyödyntäen.

– Mikä olisi tärkeämpää kuin miettiä, miten toimintamalleista saadaan mahdollisimman toimivia asiakkaiden kannalta? Siihen liittyy esimerkiksi tarpeiden ja hyötyjen pohtiminen eri näkökulmista, Raisa kuvailee.

Kysy neuvoja ja verkostoidu

Raisa seuraa Innokylässä myös, mitä muut tekevät. Verkkopalvelu tarjoaa valtakunnallista näkymää sekä alustan vuoropuhelulle.

– Palvelu on mainio kanava aloittaa keskustelu vastaavaa työtä tekevien kanssa varsinkin silloin, jos kokee kasvokkaisen verkostoitumisen ja verkostoitumistapahtumat epämukaviksi ja hankaliksi.

Verkostoitumisen vauhtiin pääsee myös niin, että toimintamallin lisäämisen jälkeen ottaa yhteyttä Innokylän työntekijöihin ja kysyy mihin kokonaisuuksiin kannattaisi liittyä.

– Kysykää rohkeasti neuvoja, olen itsekin tehnyt niin, Raisa vinkkaa.