Innotorilla rakennettiin Tulevaisuuden sote-keskusta

Innokylä oli mukana TerveSos-tapahtumassa 24.-25.5. Lahdessa. Innokylän Innotorilla tapahtumaan osallistujat pääsivät rakentamaan tulevaisuuden sote-keskusta legoilla.

Kuva
kuvituskuva

 

Innokylän Innotorilla TerveSos-tapahtumassa kuului iloinen vasaroiden pauke ja sirkkelin ujellus, kun luovat ja innokkaat rakentajat kasasivat legoista tulevaisuuden sote-keskus -konseptia. Rakennustyössä pyydettiin huomioimaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa ohjaavat rakennusohjeet ja toiminnalliset vaatimukset: 

  1. Palvelujen saatavuus, oikea aikaisuus ja jatkuvuus
  2. Ennaltaehkäisy ja ennakointi
  3. Laatu ja vaikuttavuus
  4. Monialaisuus ja yhdenvertaisuus
  5. Kustannusten nousun hillintä

Tulevaisuuden sote-keskuksen legokonseptia kävi rakentamassa yhteensä noin 50 henkilöä. Kokonaisuuteen muotoutui muun muassa keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, mielenterveys- ja päihdehoidon yksikkö, itsemittauskeskus sekä hammashoitola. Perhekeskuksen kohtaamispaikkaan luotiin sujuva kulku leikkisää liukumäkeä pitkin. Ikäihmisten hoiva nivoutuu konseptissa tiiviisti perhekeskukseen, mikä tuo eri sukupolvet kohtaamaan toisiaan. Innovatiivista puolta konseptissa edustaa Social pool, joka tarjoaa sosiaalisia ja terveydellisiä aktiviteetteja stressin purkamiseen.

Green care -alueelle sijoittuvat työkykyä ylläpitävät palvelut ja heti niiden läheisyyteen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteispalvelut. Pelastus- ja ensihoito komeilevat tiiviissä yhteydessä liikkuvien sosiaalipalveluiden kanssa. Liikkuviin palveluihin kuuluu palliatiivinen kotisairaala ja syrjäkylille tarjottavat lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut. Pyörillä kulkee myös liikkuva neulojenvaihtopiste, jossa tarjolla on myös terveysneuvontaa.

Rakennustyön tulokset kävi tarkastamassa rakennustarkastaja alias erityisasiantuntija Erja Mustonen STM:stä. Erja kiitteli rakennustyön  laadukasta jälkeä ja rakennusohjeiden kiitettävää huomioimista. Tässä vielä Erjan tarkentavia huomioita:

Hanne Savolainen ja Erja Mustonen
Hanne Savolainen (THL) ja Erja Mustonen (STM)

"Rakennustyössä on huomioitu kattavasti kaikki toiminnot, joskin ne ehkä hakevat vielä omaa paikkaansa ja logiikkaansa, kun katselee rakennelmaa asiakkaan silmin - voisiko esimerkiksi asiakasohjausta siirtää aulaan etulinjaan. Rakennetusta konseptista ylipäätään tulee esille, kuinka valtavasti eri toimintoja on, ja kuinka ne tulisi saada nivottua yhteen sujuvaksi kokonaisuudeksi. Integraatio hakee siis vielä paikkaansa. Selkeästi näkyy, että kehittämistyö on jo todella pitkällä, vaikka kokonaisuuden hahmottuminen vaatii vielä hieman hiomista. Plussaa ovat liikkuvat palvelut sekä sisääntulossa erityisryhmien huomioiminen. Konsepti muistuttaa myös siitä, että mittaaminen on erittäin tärkeää – ehkä ei vatupassilla, mutta kuitenkin!"