Jaa rohkeasti keskeneräistä

Keskeneräisyys on aina läsnä niin Innokylässä, laajemmin työelämässä kuin ihan omassa elämässämmekin. Keskeneräisen työn avoin jakaminen muiden nähtäväksi ei ole aina helppoa. Vakuutamme, että mukavuusalueelta lähteminen kuitenkin kannattaa.

Kuva
palapeli 2

Me Innokylässä olemme pohtineet paljon keskeneräisyyttä, sillä sen hyväksyminen on olennainen osa yhteiskehittämistä ja yhteistyötä. Keskeneräisyys on ennen kaikkea inhimillistä.

Täysin valmista ei itse asiassa ole kovinkaan moni asia. Lisäksi on tulkintakysymys, mikä on kenenkin mielestä valmista ja mikä on edelleen kesken. Tuovi Rautjoki Valtiontalouden tarkastusvirastosta kirjoittaa tästä aiheesta osuvasti blogissaan Ole rohkea, kerro keskeneräisestä: ”On ihmisiä, jotka päästävät asioita helpommin käsistään ja siirtyvät uuteen. On myös niitä, joiden työ ei tunnu koskaan valmistuvan.” Aina on tietenkin sellaisia asioita, joista ei oikeasti voi kertoa. Niistäkin voi silti sanoa edes jotakin, jos vain haluaa. Rautjoen mukaan keskeneräisestä kertominen onkin lopulta helppoa kuin heinänteko, sillä se on päätösasia.

Opitaan toisiltamme

Innokylän toimintamallit ja kehittämisen polku ovat paikkoja, jotka kutsuvat kuvaamaan keskeneräistä eli jakamaan avoimesti tietoa kehittämistyöstä jo heti sen alkumetreiltä alkaen. Innokylän yksi kantava periaate onkin avoimuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että erilaiset tahot voivat osallistua kehittämistyöhön, mutta myös sitä, että kaikki kehittämistyön tulokset ovat muiden hyödynnettävissä ja käytettävissä. Tämä mahdollistaa sen, että asioita voidaan tehdä tehokkaammin ja oppia toisilta.

Palvelujen kehittämisen kannalta avoimuus ja keskeneräisen jakaminen on sekä mahdollisuus että haaste. Täydellinen avoimuus saattaa tuottaa näkökulmien tai mielipiteiden sekamelskan, joka voi enemmän heikentää kuin edistää palvelujen kehittämistä. Keskeiseksi asiaksi nousee se, ketkä ovat oleellisia toimijoita osallistumaan kehittämiseen ja kenellä on palvelun kannalta merkityksellistä asiantuntemusta tai kokemusta. Toisaalta näkökulmien tai osallistujien mahdollisuuksien rajoittaminen voi heikentää kehitettyjen palvelujen toimivuutta. Pahimmassa tapauksessa kehitetyt palvelut tai toimintamallit eivät vastaa oikealla tavalla olemassa oleviin tarpeisiin. Kannattaa siis avata keskeneräinen tieto mahdollisimman laajasti moniäänistä keskustelua varten.

Miksi keskeneräisen jakaminen kannattaa?

Me Innokylässä kannustamme kaikkia avoimuuteen ja keskeneräisyyteen, koska:

  • Keskeneräinen on kiinnostavaa, usein jopa valmista kiinnostavampaa!
  • Idean alut ja hippuset, jopa mokat, voivat auttaa muita kehittämisen alkuun.
  • Mitä avoimemmin Innokylään jaetaan toimintamalleja, sitä enemmän niitä pääsevät muut hyödyntämään.
  • Olet vahvemmin mukana Innokylän yhteisössä.
  • Saatat saada yhteistyökumppaneita muista kehittäjistä.
  • Voit saada muilta vinkkejä siihen, miten omaa ideaasi voisi jatkojalostaa.

Ja mistäpä muualtakaan kuin Innokylästä me saamme kattavan kuvan kaikesta siitä hienosta, mitä Suomessa tällä hetkellä kehitetään.

Uskalla siis olla avoimesti keskeneräinen - Se antaa kehittämistyössä paljon enemmän kuin arvaatkaan!

julkaisu

Keskeneräisyyden harjoittelun voit aloittaa Innokylässä klikkaamalla rohkeasti Julkaise-täppää, vaikka toimintamallisi ei olisikaan vielä lähellekään valmis.

Blogikirjoitus on julkaistu Innokylässä alun perin 4.9.2020.