Miksi oma toimintamalli kannattaa kuvata Innokylään?

Maailma on systeeminen ja kompleksinen, ja toimintaa on monenmuotoista. Tarvitsemme yhteiskehittämistä, yhteisiä tavoitteita, yhteistä tekemistä, jo keksittyjen pyörien vahvistamista ja verkostoja, kirjoittaa Erica Mäkipää blogissaan.

Avoimuus näkyy tärkeänä arvona monissa strategioissa ja siitä puhutaan paljon. Avoimuus avaa uusia ovia ja auttaa menestymään. Se tuo mukanaan aidon osallistumisen mahdollisuuden. Avoimuus lisää yhteistyötä, ja sen avulla vältetään päällekkäisyyksiä. Se mahdollistaa aikaisemmin tehdyn työn hyödyntämisen ja parantaa siten kehittämistyötä. Avoimuus lisää tehokkuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Innokylä kannustaa avoimuuteen ja tiedon liikuttamiseen

Avoimuudella on myös esteensä. Hyötyjä voi olla vaikea tunnistaa. Asioista muille kertominen vie aikaa. Virheitäkin meistä moni pelkää ja keskeneräistä ei haluta paljastaa muille. Sekin saattaa arveluttaa, mitä joku tiedoilla tekee. Esteenä voi olla myös se, ettei ole olemassa kuulijakuntaa tai yhteistä paikkaa, jossa tietoja voi jakaa.

Tieto ei liiku itsestään. Tiedon liikuttamiseen tarvitaan työkaluja kuten tietoalustoja ja niiden hyödyntämistä. Innokylä on olemassa tätä varten. Siellä oman toimintamallin antia voi kuvata ja jakaa niin kehittelyvaiheessa kuin valmiina. Tiedon liikkeelle saamista ja hyödyntämistä vielä vahvistaa erilaisissa verkostoissa syntyvä tunteminen, luottamus ja sitoutuminen (Verkostojen johtaminen, T. Järvensivu, 2019). Jos jokainen yrittää olla hieman avoimempi kuin on luontaista, olisi se jo paljon. Avoimuudesta ja tiedon jakamisesta seuranneita hyötyjäkin voisi jakaa vielä enemmän. Ne kannustaisivat muitakin avoimuuteen. 

Tieto ei liiku itsestään. Tiedon liikuttamiseen tarvitaan työkaluja kuten tietoalustoja ja niiden hyödyntämistä

Usein myös oma ajattelu selkeytyy ja kirkastuu, kun pakottaa itsensä kertomaan omasta toiminnastaan muille mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla.  Näin toimintamallin kuvaaminen ja näkyväksi tekeminen palvelee melko varmasti sekä omia että toisten tarpeita.

Niin itselle kuin muille pitäisi tehdä selväksi, mikä on toiminnan taustalla oleva tarve, mikä on tavoitteena ja mitä toimintamallilla on saavutettu.  Tämä ei ole kenellekään ihan helppoa. Järjestöbarometri 2020 ennakkotulosten mukaan enemmistölle valtakunnallisista sosiaali- ja terveysalan järjestöistä toiminnan vaikuttavuuden arviointi on melko tai erittäin vaikeaa. Monet asiat ovat teoriassa helpohkoja, mutta käytännössä omaan toimintaan sovellettuna kokonaisuus muuttuu haastavammaksi. Haastavuuden ei kuitenkaan pitäisi olla riittävän pätevä syy jättää kuvaamatta omaa toimintaa ja siitä seuranneita hyötyjä.

Asiat ovat yhteenkietoutuneita. Maailma on systeeminen ja kompleksinen, ja toimintaa on monenmuotoista. Tarvitsemme yhteiskehittämistä, yhteisiä tavoitteita, yhteistä tekemistä, jo keksittyjen pyörien vahvistamista ja verkostoja. Uudistuneessa Innokylässä myös ilmiölähtöisyys on mukana hakutoimintona, ja se luo uusia mahdollisuuksia. On tärkeää tehdä näkyvämmäksi sitä, mitä jo tehdään ja hahmottaa yhdessä, mitä pitäisi vielä saavuttaa.

Kuvassa Erica Mäkipää

Erica Mäkipää työskentelee erityisasiantuntijana SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä.