Mitä Suomi kehittää - kehittämistyön tulokset päätöksenteon tueksi

Uudistettu Innokylä tekee kehittämistyön ratkaisut näkyväksi. Muuttuviin haasteisiin kehitetyt ratkaisut antavat uusia välineitä johdolle ja päätöksenteolle, kirjoittavat Sini Sallinen ja Eero Ylinentalo blogissaan.
 

Kuva
Kuvassa kirjoittajat Sini Sallinen ja Eero Ylinentalo

Innokylän uudistamistyön aikana useampi ulkopuolinen sparrari kommentoi, että jos Innokylä nyt lakkautettaisiin, se perustettaisiin kohta uudestaan. Sen verran vahvana Innokylän perusideaa pidetään: kehittämistyön näkyväksi tekemistä, muilta oppimista ja muiden tekemän kehittämistyön soveltamista ja edelleen kehittämistä. Innokylää ei lakkautettu, vaan rakennettiin uudelleen palvelemaan perustehtäväänsä, kertomaan siitä mitä Suomi kehittää.

Kehittäminen niukkojen resurssien olosuhteissa

Näkyväksi tekemisen lisäksi Innokylän keskeisenä tehtävänä on ollut avoimen yhteiskehittämisen juurruttaminen. Paljon on tapahtunut menneen kymmenen toimintavuoden aikana. Kehittäminen on monin paikoin avoimempaa, osallistavampaa ja moninäkökulmaisempaa. Kehittäminen perustuu yhä useammin kumppanuuksiin, usein myös pakon sanelemana. Kuntakentässä pienentyvä väestö ja tiukat taloudellisen reunaehdot pakottavat etsimään kumppaneita ja uusia ratkaisuja. 

Niukat resurssit ohjaavat verkostomaiseen kehittämiseen, jossa kehittämistyön tulokset ja opit sekä toimivat käytänteet jaetaan. Supistuvilla alueilla palveluiden yhdessä kehittäminen ja toteuttaminen, keskinäisen kilpailu sijaan, auttaa ylläpitämään palveluita, parantamaan laatua tai pitämään sen ennallaan heikkenemisen sijaan.

Ilmiöpohjainen kehittäminen haastaa kehittämisen kenttää

Uudistettu Innokylä kannustaa kehittäjiä miettimään mihin yhteiskunnalliseen ilmiöön kehittämistyö liittyy. Ilmiölähtöinen kehittäminen vaatii syvempää asiakasymmärrystä. Vanhat ratkaisut eivät riitä monitahoisten haasteiden edessä. Ilmiönlähtöinen kehittäminen auttaa ylittämään professio-, hallinnonala- ja tuottajarajat ja luomaan uudenlaisia ratkaisuja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Laajat kehittämiskokonaisuudet kokoavat toimintamalleja

Innokylän keskeisenä palveluna säilyy toimintamallin kuvaaminen ja sen kehittäminen uuden kehittämisen polun avulla. Toimintamallien kehittämisen ja kuvaamisen lisäksi toimintamalleja voi koota Innokylässä kokonaisuuksiksi. Kokonaisuuden voi luoda niin projektin tai ohjelman kuin teeman tai ilmiön ympärille. Kokonaisuuksiin kerätään esimerkiksi projektien ja ohjelmien arviointi ja vaikuttavuustietoa. Kokonaisuuksien ympärille syntyy tietoa siitä mitä Suomessa kehitetään ja miksi. 

 

Sini Sallinen työskentelee kuntakehitys- ja tutkimusjohtajana Suomen Kuntaliitossa.
Eero Ylinentalo työskentelee asiantuntijana Suomen Kuntaliitossa.