Nyt kerätään poikkeusolojen innovaatioita

Kriisin keskellä hyvät toimintamallit ovat arvokkaita ja niiden jakamisen tärkeys korostuu. Tällä hetkellä monet järjestöt painivat erilaisten haasteiden kanssa ja ratkaisujen löytymistä vaikeuttaa ruuhkautuneet neuvontapalvelut sekä kriisin aiheuttama epävarmuus. Tilanne on synnyttänyt myös hienoja innovaatioita ja monia toimintoja on muokattu vastaamaan haastavaan tilanteeseen. Monet organisaatiot ovat ottaneet valtavan digiloikan muutamassa viikossa ja nyt onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka moni poikkeusolojen aikana luoduista toimintamalleista ovat tulleet jäädäkseen.

Järjestöjen toimintamallit koronatilanteessa

Netistä löytyy tällä hetkellä paljon erilaisia koonteja järjestöjen tarjoamista palveluista ja ideoista poikkeusoloaikana. Myös SOSTE on tehnyt listauksen jäsentensä palveluista. Osa näistä toiminnoista palvelisi käyttäjiään myös epidemian jälkeen ja mahdollisesti myös tulevissa poikkeustilanteissa. STEA on myös käynnistänyt koronavirustilanteeseen liittyvän avustushaun (hakuaika: 6.4.-22.4. klo 16.15), jonka takia monissa järjestöissä tälläkin hetkellä kuvataan uusia sovelluksia, toimintoja ja palveluita.

Toimivia ideoita kannattaa nyt jakaa, jotta mahdollisimman moni toimija pystyy reagoimaan kriisiin parhaalla mahdollisella tavalla mahdollisimman nopeasti. Tähän uusi Innokylä on juuri oikea työkalu! Myös kunnat voivat löytää toisella paikkakunnalla toimivien järjestöjen toimintamalleja, joita voi ehdottaa paikallisen järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavaksi.  Pyörää ei siis jokaisen tarvitse keksiä uudestaan. Yhteen paikkaan hyvin kuvatut toimintamallit mahdollistavat hyvien ideoiden soveltamisen useamman toimijan käyttöön.

Uuden toimintamallin kuvaamiseen tarvitaan ainoastaan nämä tiedot:

  • Toimintamallin nimi
  • Lyhyt kuvaus
  • Toimintamallin aihealue
  • Toteutuspaikka
  • Ilmiöt (koronatilanteen ratkaisuja kuvatessa ilmiöksi valitaan poikkeusolot)
  • Kohderyhmät
  • Rahoittaja
  • Kokonaisuus (järjestöjen käytännöt koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana)
  • Ratkaisun perusidea (Kuvatkaa toimintamalli ja ratkaisu ytimekkäästi yleisellä tasolla. Mistä toimintamallissa on oikein kyse?)
  • Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot (Millaisista ydintoiminnoista toimintamalli koostuu ja millaisia resursseja ja osaamista toimintatavan soveltaminen ja käyttöönotto muualla vaatii.)

Lisäksi voitte linkittää toimintamalliin linkkejä, jotka liittyvät toimintamalliin, esim. verkkosivut.

Mikäli kysymyksiä herää, voitte lähettää kysymyksiä allekirjoittaneelle osoitteeseen emily.strohm(@)soste.fi

Innokylässä ideat helposti jakoon

Uudessa Innokylässä toimintamallit on helppo ja nopea kuvata ja kehittyneen hakutoiminnon avulla ne myös löytyvät vaivatta. Toimintamallin kuvaaminen on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi ja sen ei tarvitse olla täydellinen tai valmis kirjausvaiheessa, tietoja pääsee muokkaamaan jälkeenpäin.

SOSTE kannustaa kaikkia järjestötoimijoita viimeistään nyt rekisteröitymään uuteen Innokylään ja kuvaamaan toimintamallit sinne. Poikkeusolojen toimintamallit kootaan kaikki ”järjestöjen käytännöt koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana”-kokonaisuuteen, jonka avulla kuka tahansa voi selata niitä helposti. Muistathan myös siirtää vanhat toimintamallit vanhasta Innokylästä uuteen viimeistään 30.6.

Nyt kun järjestöt kuvaavat toimintamallejaan STEAlle kannattaa kuvaus lisätä myös Innokylään vaikka haun jälkeen, jolloin kaikki hyvät ideat saadaan varmasti näkyville ja jakoon. Koronatilanteen poikkeuksellisen luonteen vuoksi avustushaku tulee monelle järjestölle yllättäen ja toimintamallin kuvaamiseen voi liittyä epävarmuutta. Innokylä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella aiemmin tehtyjä kuvauksia ja näin saada ideoita ja sparrausta omien toimintojen kuvaamiseen.

Koronaepidemia on aiheuttanut valtavia ongelmia ja epätoivoa laajasti yhteiskunnan eri aloille ja yksilön tasolla monille ihmisille. On vaikea ennustaa milloin kriisi tulee olemaan ohi tai millaisia haasteita yhteiskuntamme siinä vaiheessa kohtaa. On kuitenkin varmaa, että yhteistyön merkitys korostuu ja järjestöjen työtä ja apua tullaan tarvitsemaan.  

Emily Strohm

Erityisasiantuntija, SOSTE