Sosiaalisten innovaatioiden katsaus tukee lastensuojelun uudistamistyötä

Sosiaaliset innovaatiot ovat kansainvälisessä innovaatiopolitiikassa nopeasti kasvava ilmiö, kun pyritään ratkaisemaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. SOILA-koordinaatiohankkeen ja Innokylän katsaus 2024 taustoittaa suomalaisen lastensuojelun kehittämis- ja innovaatiotoimintaa viimeisen 15 vuoden ajalta.

Kuva
Nuoria keskustelemassa.

Katsaus on Suomen ensimmäinen lastensuojeluun kehitettyjen toimintamallien kooste, jota on tarkasteltu sosiaalisten innovaatioiden silmälasein. Nämä jo olemassa olevat Innokylään kuvatut toimintamallit antavat tietoa siitä, minkälainen on sosiaalisten innovaatioiden osaaminen ja nykytila lastensuojelussa, sekä mihin asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota tulevissa innovaatioissa.

Yhdeksän suositusta lastensuojelun uudistamiseksi sosiaalisesti innovatiivisesti

Sosiaalisten innovaatioiden rahoituksella edistetään 2023–2027 lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisällöllistä ja rakenteellista uudistamista. Rahoitus kohdistuu lastensuojelussa 12–25-vuotiaiden lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa palvelujen kehittämiseen. 

Katsauksen yhdeksän suositusta kertovat, miten sosiaalisia innovaatiota mahdollistetaan niin, että ne samalla toteuttavat sosiaalisesti kestävää kehitystä ja varmistavat lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään ja elinympäristöönsä. 

Tutustu katsaukseen:
Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa - mitä niiden erityispiirteet ovat? SOILA-koordinaatiohankkeen ja Innokylän innovaatiokatsaus. THL 2024. (Julkari)

SOILA-hanke Innokylässä:
Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (SOILA)

Kuva
Euroopan unionin osarahoittama -logo

Lisätietoja

Tuula Jäppinen
erikoissuunnittelija 
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
etunimi.sukunimi@thl.fi