SOILA-koordinaatiohanke eli Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tukee lastensuojelun innovatiivista kehittämistä ja parhaimpien tulosten mallintamista Innykylään.

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -kokonaisuus kokoaa lastensuojelun innovatiiviset toimintamallit saman kokonaisuuden alle. 

Toiminta on valtakunnallista

 

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa
Lyhyt kuvaus

SOILA-koordinaatiohanke eli Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tukee lastensuojelun innovatiivista kehittämistä ja parhaimpien tulosten mallintamista Innykylään.

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -kokonaisuus kokoaa lastensuojelun innovatiiviset toimintamallit saman kokonaisuuden alle. 

Toiminta on valtakunnallista

 

 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

SOILA (Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa) -koordinaatiohankkeen tavoitteena on vauhdittaa lastensuojelun uudistumista tukemalla laadukkaiden lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja toteutusta valtakunnallisesti vastaamaan nykyistä paremmin nuorten ja läheisten tarvitsemaa tukea taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

SOILA:n tarvoitteena on tarjota laadukasta tukea lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden osaamisen vahvistamiseksi ja hyvien innovaatioiden synnyttämiseksi. 

SOILA vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden osaamista ja tarjoaa avoimia yhteiskehittämisen innovaatioprosesseja hankeideointiin.

 

 

Toimiaika

SOILA-koordinaatiohanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston pluskaudella vuonna 2023 sekä mahdollisesti aina vuoteen 2027.

SOILA tukee Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen - ohjelmakokonaisuutta, jossa ELY-keskukset rahoittavat lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden hankkeita 2023- 2027 aikana yhteensä 26 miljoonalla Eurolla. 

Toimijat

SOILA-koordinaatiohanketta toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun keskusliitto ja Pesäpuu ry. 

Lastensuojelun sosiaalisia innovaatioita rakennetaan yhdessä alueiden toimijoiden, hyvinvointialueiden, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa sekä yhdessä kokemustoimijoiden kanssa.

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilön nimi
Tanja Hirschovits-Gerz
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tanja.hirschovits-gerz@thl.fi

Luotu

17.03.2023

Viimeksi muokattu

21.03.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

SOILA-koordinaatiohankkeen tavoitteena on tukea erityisesti Euroopan sosiaalirahaston pluskaudella rahoitettavaa Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (TL 5, erityistavoite 5.1) -hanketoimintaa kansallisesti.

  Päämäärä ja päätavoite

  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden osaamista. Se tarjoaa avoimia sosiaalisten innovaatioiden valmennuksia ja tukee kehittämishankkeita aina hankeideoinnista toteutukseen ja arviointiin saakka. Hankkeessa tuetaan rohkeaa uudelleenorganisoitumista eri ammattiryhmien, rahoituskanavien ja kokemustiedon tuottajien näkökulmista tuen ja palveluiden parantamiseksi. 

  Innovointia toteutetaan Nuorten turvaverkkoja tulevaisuuteen -ohjelman strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

  1.  
  Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

  Tuloksena lastensuojelun sosiaalisia innovaatioita koskeva osaaminen vahvistuu

  Syntyy laadukkaita ja innovatiivisia lastensuojelun kehittämishankkeita

  Lastensuojelu uudistuu ja toimintakulttuuri muuttuu lasten, nuorten ja läheisten tarpeita vastaavaksi. 

  1. Nuorten sijoittamisen tarve vähentyy tukea ja palveluita kehittämällä.
  2. Vanhemmuuden tuki on vahvistunut huostaanoton eri vaiheissa.
  3. Jälkihuollon tuki on uudistunut monialaiseksi aikuistumisen tueksi.
  4. On luotu ratkaisuja sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin vastaamiseksi.