Sosiaalisten innovaatioiden päivä 7.11.2023

Sosiaalisten innovaatioiden päivä järjestetään ensimmäistä kertaa 7.11.2023. Tapahtuma kokoaa yhteen sosiaalisten innovaatioiden kehittäjät ja verkostot sekä rahoittajat. 

Kuva
kuvituskuva

Sosiaalisten innovaatioiden päivä kokoaa yhteen sosiaalisten innovaatioiden kehittäjät, verkostot ja rahoittajat. Tarjolla on puheenvuorojen ja paneelien lisäksi case-esittelyitä ja verkostoitumista. Tapahtuma järjestetään hybridinä. Päivä käynnistyy kaikille yhteisellä Helsingistä striimattavalla aamupäiväosuudella ja jatkuu iltapäivällä Helsingissä ja satelliittitilaisuuksissa. Tapahtumapaikkana Helsingissä on kaupungintalon Tapahtumatori. Tilaisuus on maksuton. 

Sosiaalisten innovaatioiden päivän etäosallistumislinkki (Vinkki: Laita tilaisuus kalenteriisi ja tallenna osallistumislinkki valmiiksi kalenteritapahtumaan)

Helsingin tapahtuman ohjelma

Paikka: Kaupungintalon Tapahtumatori, Pohjoisesplanadi 11-13, Sofiankatu 1, Helsinki

Läsnä- ja etäosallistujille yhteisessä aamupäiväosuudessa esitellään hankkeen tuottama sosiaalisten innovaatioiden arviointikehikko, tarkastellaan sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä ja toimijoita sekä kuullaan rahoittajien näkemyksiä sosiaalisten innovaatioiden rahoittajina.  

Klo 09.00–09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

Klo 09.30–09.45 Tilaisuuden avaussanat: Miten ja milloin alettiin puhua sosiaalisista innovaatioista. Ilkka Taipale, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

Klo 09.45–10.05 Sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin erilaiset toimijat ja toimijaverkostot. Tuula Jäppinen, erikoissuunnittelija, THL

Klo 10.05–10.45 Sosiaalinen innovaatioiden arviointikehikko. Farid Ramadan, kehittämispäällikkö Kuntoutussäätiö

  • Arviointikehikon kommentointi Risto Raivio, Senior Expert, ESF+.

Klo 10.45–11.05 Hyviä kokemuksia osaamiskeskuksesta. Anna Tengqvist, koordinaattori, Ruotsin Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus

Klo 11.05–11.50 Rahoittajan näkemys sosiaalisten innovaatioiden rahoittajana paneelikeskusteluna

  • Jani Kempas (Johtaja, vaihtoehtoiset sijoitukset. S-pankki), Stefan Haglund (Mentori - vaikutus ja sijoitukset. Startmore Oy), Liisa Suvikumpu (Toimitusjohtaja, Säätiöt ja Rahastot ry), Sinikka Kauranen (Rahoituspäällikkö. Hämeen ELY-keskus).
     
  • Kuinka rahoittajan panokset, avustukset tai apurahaohjelma voisi mahdollistaa sosiaalisten innovaatioiden kehittämisen tai käyttöönottamisen?

Klo 11.50–12.00 Helsingin tapahtuman iltapäivän esittely.

Tilaisuuden juontajana toimii Kukunori ry:n toiminnanjohtaja Markus Raivio.

Klo 12.00–13.00 Omakustanteinen lounastauko

Klo 13.00–14.00 ”Innokylän leijonanluola”

  • Innokylän leijonanluolassa kuullaan pitchauksia potentiaalisista sosiaalisista innovaatioista. Rahoittajista ja muista resurssien haltijoista koostuva raati arvioi kuulemansa esitykset ja pienen vetäytymistauon jälkeen kuullaan, kuka saa sparrausta ideansa jatkotyöstämiseen.

Klo 14.00–14.30 Iltapäiväkahvit

Klo 14.30–15.00 Rahoittajaraadin jäsenet kommentoivat esitettyjä ratkaisuluonnoksia

Klo 15.00–15.45 Tilaisuuden päättäminen
 

Helsingin tilaisuuden osallistujapaikat ovat TÄYNNÄ

Kuva
kuvituskuva

Satelliittitapahtumat

Mikkelissä Heikommassa asemassa olevien digitaitojen ja siten työelämäosallisuuden vahvistaminen.  
Mikkelin satelliittitapahtuma on peruttu.

 

Kuopiossa Pohjois-Savon sosiaaliset innovaatiot

Tervetuloa sosiaalisten innovaatioiden kehittäjät, verkostot ja rahoittajat ensimmäistä kertaa toteutettavaan Pohjois-Savon sosiaalisten innovaatioiden päivän satelliittitapahtumaan Savonia AMK:n kampukselle Kuopioon.

Tavoitteena on vahvistaa yhteistä ymmärrystä sosiaalisista innovaatioista ja ilmiölähtöisyydestä, tutustua erilaisiin sosiaalisiin innovaatioihin ja pohtia yhdessä, miten edistää yhteistyötä ja kuinka jatketaan eteenpäin. 

PARASTA ITÄÄ!- hanke alustaa iltapäivään. Lämmittelynä kuullaan kokemuksia sosiaalisesti vahvistavasta pelitoiminnasta ja Siilinjärven osallistavasta budjetoinnista. Keskusteluun toivotaan nostoja osallistujilta Pohjois-Savon sosiaalisista innovaatioista ylimaakunnallisuutta unohtamatta. Aikaa on myös verkostoitumiselle ja iltapäiväkahveille. Päivän päätteeksi keskustellaan sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemi Pohjois-Savossa? Miten edistää yhteistyötä ja miten tästä eteenpäin?

 

Kajaanissa Teema kiertotalous ja kestävä kehitys

Kajaanin satelliittitapahtuma on peruttu.

 

Helsingissä Kaupunkien kyvykkyydet sosiaalisissa innovaatioissa - mahdollistaja, välittäjä ja suunnannäyttäjä

Päivän päätteeksi satelliittitilaisuus kutsuu yhteen kunta- ja kaupunkitoimijat keskustelemaan kaupunkien roolista sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin vahvistajana. Tilaisuuden alussa kuullaan Demos Helsingin alustus opeista sosiaalisten innovaatioiden arvosta ja edistämisestä alue- ja paikallistasolla. Tilaisuus järjestetään sosiaalisten innovaatioiden päivän päätteeksi 7.11. klo 17 eteenpäin Demos Helsingin tiloissa osoitteessa Mechelininkatu 3 D.

 

Mitä ovat lastensuojelun sosiaaliset innovaatiot? (Etätapahtuma)

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke järjestää Sosiaalisten innovaatioiden päivän satelliittitapahtuman. Satelliittitapahtuman aiheena on lastensuojelun sosiaaliset innovaatiot. 

Iltapäivän tilaisuudessa pureudutaan seuraaviin kysymyksiin: Miten rakennetaan kumppanuus sosiaalisen innovaation ja käytännön välillä? Miten paikallisessa ekosysteemissä tapahtuu muutos innovaatioiden avulla? Päivän kv-alustus tulee Italiasta, jossa kumppanuusmallia on rakennettu vuodesta 2011 lähtien. Pääset myös keskustelemaan itse näistä teemoista päivän lopuksi pienemmissä porinaryhmissä.

Helsingin tapahtuman järjestää Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke, joka  toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.

Kuva
logot

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita - palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja, jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. Niiden selkeänä tavoitteena on yhteinen hyvä ja parantunut hyvinvointi. Sosiaalisia innovaatioita voivat kehittää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, käyttäjät ja yhteisöt, niin julkisten palveluiden osaksi kuin niiden ulkopuolelle.
(Demos Helsinki 2022)