Uusi suunnittelutyökalu: Kuinka luoda uusia ideoita ja palveluita yhteiskehittämällä?

Yhteiskehittämisessä erilaiset ihmiset, ryhmät ja organisaatiot tekevät työtä yhdessä luodakseen uusia ideoita tai parempia palveluita. Yhteiskehittämisen tukena voidaan hyödyntää palvelumuotoilun ”tuplatimantti”-mallia, joka kuvaa prosessin eri vaiheita. Yhteiskehittämisen avulla myös varmistetaan, että tuotetut palvelut todella tuottavat asiakkaalle arvoa eli että palvelusta on hyötyä ja sen tuottaminen on järkevää resurssien käyttöä.

Kuva
katukuva

Mistä sitten saada lisää tietoa yhteiskehittämisestä ja sen soveltuvuudesta käytännössä erilaisiin kehittämiskohteisiin?

Kuntaliitto on ollut 3,5 vuotta mukana 10 EU-maan yhteisessä COSIE-projektissa, jossa pilotoitiin erilaisia yhteiskehittämisen tapoja. Samalla koottiin yhteen myös materiaalia siitä, miten yhteiskehittämistä juurrutetaan vahvemmin osaksi jokapäiväistä toimintaa julkisella sektorilla.

Hankkeen COSIE suunnittelutyökalu kertoo siitä, mitä yhteiskehittäminen on ja ei ole. Yhteiskehittäminen ei ole esimerkiksi vain kuulemistilaisuus, ihmiskeskeinen käytäntö tai vain yhteistyötä. Se ei ole myöskään nopeaa. Se rakentuu vuorovaikutussuhteissa erilaisten osaamisten ja ongelmanratkaisukykyjen välillä ja sen lopputuloksena syntyy ratkaisuja, jotka parantavat koko yhteiskuntaa.

Käytössäsi on koko projektissa tuotettu englanninkielinen aineisto, joka pitää sisällään kolme lyhyttä piirrosvideota ("Mitä yhteiskehittäminen on", "Miten aktivoida yhteiskehittämiseen", "Eettisyys ja arvot yhteiskehittämisessä") ja työkalupakin (toolkit).. Työkalu on nyt saatavilla englanniksi ja lähipäivinä myös suomeksi. Opas sen sijaan on suomenkielinen jo nyt.

Kuntaliiton oma suomenkielinen julkaisu “Kuinka onnistua yhteiskehittämällä” avaa käytännön näkymän yhteiskehittämiseen ja julkisten palvelujen kehittämiseen Turussa yhdessä vaikeasti tavoitettavien nuorten kanssa osana kaupungin syrjäytymisen vastaisen toimenpideohjelman toimeenpanoa. Julkaisu tarjoaa käytännön työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla onnistua yhteiskehittämisessä. Pilotissa olivat mukana nuorten ja Kuntaliiton lisäksi Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu ja joukko järjestöjä sekä vapaaehtoistyöntekijöitä verkostoineen.

CoSIE 2020 -hanke rahoitetaan EU:n Horisontti 2020 -tutkimus ja innovaatio-ohjelmasta. Hankkeessa on mukana 24 organisaatiota 10 eri Euroopan maasta.

Lue lisää

Lisätietoja

Tuula Jäppinen
Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö
Suomen Kuntaliitto

Ville Nieminen
Asiantuntija
Strategiayksikkö
Suomen Kuntaliitto