Uutta Innokylän verkkopalvelussa

Innokylän verkkopalveluun on lisätty syksyn aikana uusia toiminnallisuuksia. Verkkopalvelua jatkokehitetään myös vuoden 2022 aikana käyttäjien toiveiden ja tarpeiden perusteella.  

Kuva
kuvituskuva

Innokylän käyttäjien toiveita ja tarpeita selvitettiin alkuvuodesta tehdyllä käyttäjäkyselyllä. Sen pohjalta verkkopalveluun on lisätty syksyn aikana uusia toiminnallisuuksia. Pienkehitys jatkuu myös vuonna 2022.

Toimintamallien liittäminen useampaan kuin yhteen kokonaisuuteen

Toimintamalleja on aiemmin voinut liittää ainoastaan yhteen kokonaisuuteen. Toimintamalli voi kuitenkin linkittyä useaan eri kokonaisuuteen: se voi olla esimerkiksi osana jonkin kehittämisohjelman kokonaisuutta ja toisaalta liittyä aihealueeltaan ja sisällöltään johonkin temaattiseen kokonaisuuteen. Nyt voit liittää toimintamallin kaikkiin kokonaisuuksiin, joissa olet jäsenenä. 

Kokonaisuuksiin lisävälilehti - Työpöytä

Kokonaisuuksien koordinoinnin, yhteisen työskentelyn ja materiaalien jakamisen helpottamiseksi kokonaisuuksiin on lisätty uusi välilehti, Työpöytä. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi kokonaisuuteen liittyvien tapahtumien materiaalien, virtuaalisten työskentelylinkkien tai muiden linkkilistojen, kokoustiedostojen ja erilaisen lisätiedon jakamiseen. Työpöydälle voi siis lisätä sisältöä, johon kokonaisuuden perustiedot-sivu ja sen Liitetiedostot ja linkit -osio on saattanut olla liian suppea. Voit myös jakaa työpöydän suoran verkkosivulinkin esimerkiksi jonkun tilaisuuden osallistujille tiedoksi materiaalien sijainnista. 

Toimintamalleihin uusi käyttäjärooli 

Toimintamalleihin on lisätty Ylläpitäjä- ja Kehittäjä-roolien lisäksi uusi rooli, Jäsen, jolla ei ole editointioikeuksia. Tätä roolia voi hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa toimintamallin kehittämisessä mukana on ollut laaja joukko, jonka halutaan näkyvän toimintamallissa, mutta ei ole mahdollista antaa kaikille editointioikeuksia.   

Toimintamallihakuun uusi hakukriteeri

Toimintamalleja voi hakea Selaa toimintamalleja -sivulla nyt myös rahoittajan mukaan. 

Käytettävyyden parantaminen ja muu pienkehitys

Verkkopalvelun käytettävyyttä on parannettu mm. virheilmoitusten näkyvyyttä lisäämällä,  toimintamallien ja kokonaisuuksien perustietojen pakollisia kenttiä vähentämällä sekä työkalujen ja kokonaisuuksien sivutustoiminnolla.

Lisäksi Kokonaisuudet-osioon on lisätty haku- ja suodatustoiminto ja Työkalut-osioon suodatus-toiminto. Toimintamallien Perustietojen Linkit ja lisätiedot -toimintoon on lisätty mahdollisuus liittää pelkkien verkkosivulinkkien lisäksi tiedostoja, kuvia ja videoita. Joihinkin toimintamallien ja kokonaisuuksien kenttiin on lisätty enimmäismerkkimääriä. Myös sosiaalisen median jakotoiminnallisuutta on kehitetty eri sisältöjen kuvajaon osalta (toimintamallit, kokonaisuudet, uutiset ja blogit).

Kuulemme mielellämme palautetta uusista toiminnallisuuksista tai kokonaan uusia kehittämistoiveita. Palautteen antaminen onnistuu kätevästi palautelomakkeen kautta.