Lyhyt kuvaus

DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja. Tätä kautta lisätään työllistymisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja kykyä toimia digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä.

Samalla edistetään kyvykkyyttä toimia myös virtuaalisessa työtoiminnan muodossa. Hankkeen taustalla vaikuttaa Covid19-pandemian aikaansaama toimintaympäristön muutos kuntouttavassa työtoiminnassa, jolloin syntyi tarve kehittää työtoimintaa kohti etänä toteutettavia digitaalisia muotoja.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Helsingin kaupunki
Administrator
Helsingin kaupunki
Administrator
Helsingin kaupunki
Administrator