Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:ssa ja Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite) lainsäädännön sallimissa rajoissa. 

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista palveluiden tarkoitusten toteuttamiseksi.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00271 Helsinki
Puhelin: 029 524 6000 

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:
päätoimittaja Sari Eskelinen. 

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja(at)thl.fi.

3. Rekisterin nimi

Innokylän verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Innokyla.fi-verkkopalvelun käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan Innokylän asiakassuhteiden hoitamiseen. Käyttäjä luo käyttäjätunnuksen päästäkseen kirjautumaan verkkopalveluun. Verkkopalvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi mm. syöttää toimintamallin tai kokonaisuuden tiedot ja muokata sisältöjä, joihin hänellä on oikeus. Käyttäjä voi lisäksi liittää muita rekisteröityneitä käyttäjiä Innokylän verkkopalveluun luomiinsa toimintamalleihin ja kokonaisuuksiin joko käyttäjän tai ylläpitäjän rooleihin.

Innokylä voi käyttää verkkopalveluun rekisteröityneen käyttäjän sähköpostiosoitetta Innokylään ja verkkopalveluun liittyvistä asioista tiedottamiseen sekä palvelun ylläpidon ja kehittämisen tueksi. Innokylän uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään Innokylän uutiskirjeen lähettämiseen. Edellä mainitut yhteydenotot tapahtuvat käyttäjän suostumuksella ja että käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa uutiskirjeen tai muiden sähköpostien tilaus.

5. Rekisterin tietosisältö

Innokyla.fi-verkkopalveluun tallentuvat seuraavat tiedot:

 •     Käyttäjän etu- ja sukunimi  
 •     Käyttäjän sähköpostiosoite (ei julkinen)
 •     Käyttäjän rooli (ei julkinen)
 •     Toimintamallit, joissa käyttäjä on kehittäjänä tai ylläpitäjänä
 •     Kokonaisuudet, joissa käyttäjä on kehittäjänä tai ylläpitäjänä
 •     Käyttäjän lisäämät kommentit
 •     Verkkoyhteyden IP-osoite


Seuraavat tiedot vain, jos käyttäjä on ne antanut:

 •     Käyttäjän organisaatio
 •     Käyttäjän kuva
 •     Käyttäjän esittely
 •     Käyttäjän tunnukset sosiaalisen median palveluissa 


Innokylän uutiskirjeen tilaajista tallentuvia tietoja ovat

 •     Etunimi*
 •     Sukunimi*
 •     Sähköposti *
 •     Organisaatio
 •     Tehtävänimike
 •     Matkapuhelinnumero 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Innokylän tietolähteet perustuvat käyttäjän itsensä ilmoittamiin tietoihin sekä käyttäjän toimintaan Innokyla.fi-verkkopalvelussa.

7. Rekisteritietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10.  Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä pyytää niiden korjausta. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Tietojen poistaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.  

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Innokyla.fi-verkkopalvelun käyttäjätiedot tallennetaan sähköisesti palvelun toimittajan Wunder Oy:n palvelimelle. Tietoihin pääsee käsiksi vain kyseiseltä palvelimelta, jolle on pääsy vain palvelun toimittajan teknisellä henkilökunnalla. Käyttäjien salasanat tallennetaan salattuna niin, ettei tekninen henkilökunta tai kukaan muukaan pääse niitä näkemään.

Innokylän uutiskirjeen tilaajien tiedot tallennetaan sähköisesti THL:n asiakashallintajärjestelmään. Tiedot sijaitsevat erillisellä palvelimella, johon on pääsy vain nimetyillä käyttäjillä ja vain THL:n sisältä.  THL:n uutiskirjeen tietosuojailmoitus