Please provide a valid value.
Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Asumispalvelut
Kotona asuminen
Muistisairaudet
Turvallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin mukainen asuminen tukee muistisairaan turvallisuuden tunnetta ja kokemusta omasta itsestä. Malli pohjautuu muistisairaiden asumistoiveisiin, joissa korostuvat: 1. Kodikkuus ja tuttuus, 2.

Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Aihealueet
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Ikääntyminen
Esteettömyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esteetön yhteisöllisyys tarkoittaa kaikkien yhteisön jäsenten osallisuuden mahdollistamista. Tärkeäksi tulee koordinaation rooli yhteisöllisyyden rakentamisessa.