eKonsultaatio käytännöillä vahvistetaan perusterveydenhuollon henkilöstön valmiuksia ohjata ja neuvoa asiakasta sosiaalihuollon palveluiden pariin.

Tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vahvistaa oikea-aikaisempaa palveluiden saantia sekä toteuttaa integraatiota.

Toimintaympäristö **

Terveyssosiaalityön osaaminen Etelä-Pohjanmaan alueella perusterveydenhuollon/sote-keskusten hyödynnettäväksi.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Myönteinen suhtautuminen terveyssosiaalityössä

Ninchat - digitaalinen alusta 11/2022 lopussa käyttöönotettavissa

Hyödynnetään muissa yksiköissä käytössä ollut sama alusta ja siinä mahdollisesti esiin nousseet haasteet joihon konsultaatiolla haettu ratkaisua

Terveyssosiaalityöntekijöillä heränneet kysymykset/ratkaistavat asiat:

•Miten konsultaatiot ohjautuu oikealla ammattilaiselle, mitkä menettelyt (esim erikoisalat)

•Kenelle herätteet yhteydenotoista tulee?

•Tietojen luovutukseen liittyvät seikat selvitettävä

• Reaaliaikainen Chat-koettiin työvälineenä hankalaksi seurata/reaaliaikaisuus. Tämän tilalle koettiin paremmaksi yhteydenottopyyntö – vastataan palvelulupauksen määrittämällä tavalla (esim 3vrk)

•Kiireettömän viestin alusta ninchatissa voidaan silti ottaa käyttöön terveyssosiaalityön eKonsultaatiossa

•Miten teknillisesti alusta toimii?

•Face to face – etävastaanotolle ei ehkä tarvetta tässä kohtaa, voidaan pitää mahdollisuutena auki, vaikka ei heti oteta käyttöön videomahdollisuutta

•Miten etäkonsultaatio yhteydenottopyynnöllä – mihin sijoittuu asiakas/potilastietojärjestelmässä?

Lopputavoite niin, että ammattilaisen varmennekortilla kirjaudutaan LifeCaressa/ajanvarauskirjalla suoraan Ninchattiin. Aikataulutavoite ehkä syksy 2023.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

•Missä asioissa on tarve konsultoida terveyssosiaalityötä -  tästä nousee se kuka konsultoi ja ketä

•Terveyssosiaalityö määrittää missä asioissa voi konsultoida – nämä voisi tulla ”kysymyksinä” yhteydenottopyyntölomakkeeseen

•Kiireellisyys luokitus? Puhelinkonsultaatio tässä hyödyllisin, kirjataan toimintamalliin

•Voi hyödyntää materiaalia, jota on käytetty osastopalavereissa/poliklinikalla esitellessä missä asioissa voi olla yhteydessä terveyssosiaalityöhön.

•Idea: seminaari, jossa esitellään terveyssosiaalityötä, tai terveyssosiaalityön jalkautuminen sote-keskuksiin kertomaan konsultaatiokäytännöistä

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Terveyssosiaalityöntekijät, kysytty halukkaita työryhmään - työryhmä nimetty

Vastuuhenkilöt; vt johtava sosiaalityöntekijä terveyssosiaalityö Marjaana Elsinen, kehittämissuunnittelija Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke Anneli Riski, kehittämissuunnittelija Elina Nummikoski Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa hanke, ITC EPSHP Vuokko Rajala

 

Työnjako sovittu:

- Terveyssosiaalityön työryhmä lähtee työstämään eKonsultaation toimintamallia (Missä asioissa voi olla yhteydessä/konsultoida), tapaamiset loppuvuonna 2022 x2 

- ICT ja Hyvinvoina EP-hanke lähtee selvittämään vaihtoehtoja miten voisi toimintamallin toteuttaa ICT:n osalta

- Vastuuhenkilöiden kesken yhdessä suunnitellaan seminaari/tapahtuma (kevät 2023) – ajatuksena levittää sanaa terveyssosiaalityön erikoisosaamisesta ja miten sitä voi hyödyntää perusterveydenhuollossa. Joku info-paketti, tallenne tms. Alueiden terveyssosiaalityöntekijät mukaan jalkauttamiseen

- Selvitetään tietojen luovuttamiseen liittyvät kysymykset, olemassa olevaa materiaalia hyödyntäen ja tietosuojavastaavaa konsultoiden

- Toimintamalliin tulee sisältyä tietojen luovutuksen käytänteet

- Vastuutyöryhmän palaveri joulukuussa 2022, johon pyydetään ICT-osaamista lisää mukaan (alusta Ninchat- käyttöönoton osalta). 

 

Tavoiteltu muutos

eKonsultaatio toimintamalli käytössä kevät 2023

Toteutussuunnitelma

Pilotin etenemisen suunnitelma:

•eKonsultaatiokäytäntöjen esitteleminen terveyssosiaalityöntekijöiden kehittämispäivässä 30.9.2022

•Kansalliset mallit ja benchmarking muilta alueilta 6.10.2022 ja 12.10.2022

•Sähköinen alusta (ninchat) etäkonsultaatiotarpeeseen selvittelyssä, syksyllä 2022, pitäisi olla käyttöönotettavissa 12/2022

•Käytännön toimintamallien ja prosessien suunnittelu 11-12/2022, työryhmä nimetty 10/2022

•Organisointiryhmä kokoontunut 2.11.2022, askelmerkit sovittu, seuraava tapaaminen 9.12.2022

•eKonsultaatio-ohjeiden laadinta työntekijöille 12/2022 -

•eKonsultaatiomahdollisuuden systemaattinen tiedottaminen 12/2022 -

Tavoite: eKonsultaatio toimintamalli käytössä kevät 2023

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perusterveydenhuollon henkilöstö