Sosiaalityöntekijä osana tiimimallia sote-keskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla

Sosiaalityöntekijä toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä. Hän ottaa asiakkaita vastaan suoraan lääkärin tai hoitajan vastaanotolta ja on ammattilaisten konsultoitavissa matalalla kynnyksellä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalityöntekijä osana tiimimallia sote-keskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityöntekijä toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä. Hän ottaa asiakkaita vastaan suoraan lääkärin tai hoitajan vastaanotolta ja on ammattilaisten konsultoitavissa matalalla kynnyksellä. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Seinäjoen sote-keskus, vastaanottotoiminta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Heidi Vuorenmaa

Luotu

14.03.2023

Viimeksi muokattu

08.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin ajatuksena on potilaan kokonaisvaltainen hoito. Usein sote-keskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla asioi potilaita, joiden hoito jää vaillinaiseksi esimerkiksi siitä syystä, että potilaalla ei olekaan varaa lääkkeisiin. Tai potilaan voimavarat omaan hoitoon ovat huonot, koska huono taloudellinen/sosiaalinen tilanne kuormittaa. Toimintamallilla pyritään kaatamaan raja-aitoja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon väliltä potilaan parhaaksi. 

Projektia aloiteltiin alkuvuodesta 2022. Silloisen Seinäjoen kaupungin, nykyisen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijä saatiin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen rahoittamana työskentelemään vastaanotoille. Ensin kahtena  päivänä viikossa, mutta vuoden 2023 alusta alkaen kokoaikaisesti. 

Toimintamallissa potilaat ohjautuvat sosiaalityöntekijälle lääkärin tai hoitajan vastaanotolta, kiirevastaanotolta tai hoidontarpeen arvion kautta esimerkiksi soitettuaan sote-keskukseen. Potilas saa suoraan ajan sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Sosiaalityöntekijä työskentelee samoissa tiloissa sote-keskuksessa kuin lääkärit ja hoitajatkin. Potilas voidaan ohjata sosiaalityöntekijän vastaanotolle myös suoraan vastaanotolta jos sosiaalityöntekijällä ei toista asiakasta silloin vastaanotolla ole. 

Sosiaalityöntekijän konsultointi on myös helppoa ja ymmärrys toisen ammattiryhmän työstä on selkeästi parantunut toimintamallin aikana puolin ja toisin. 

Toimintaympäristö **

Seinäjoen sote-keskuksen vastaanotoilla käytössä moniammatillinen tiimimalli. Tiimimallin perusideana on pyrkiä välttämään päällekkäinen työ  ja pyrkiä hoitamaan potilaan asia oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja potilaslähtöisesti. 

Vastaanottojen henkilökunnalla heräsi toive saada sosiaalityöntekijä osaksi moniammatillista tiimiä.

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna on hyödyllistä, että potilaan asia saadaan hoidettua nopeasti, jolloin vaivan paheneminen voidaan ehkäistä. Osalla potilaista oma taloudellinen tilanne estää esimerkiksi lääkkeiden ostamisen, jolloin hoito ei toteudu oikein ja vaiva pahenee. Haluttiin löytyy keino, jolla potilas voidaan ohjata helposti sosiaalihuollon ammattihenkilön vastaanotolle. 

Projekti on osa Sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamista ja Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskushankkeen tavoitteita. Toimintamalli on hyvä käytännön esimerkki integraatiosta asiakkaan asian hoidon sujuvoittamiseksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat sote-keskuksessa asioivat alueen asukkaat, joilla on joko taloudellinen tai sosiaalinen ongelma.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Projektin alussa henkilökuntaa täytyi  muistuttaa sosiaalityöntekijän olemassa olemisesta, eli kesti jonkin aikaa ajaa sisään ajatus sosiaalityöntekijän olemassa olemisesta. Kesti myös hetken, että henkilökunta alkoi löytämään potilaiden joukosta ne, jotka hyötyvät sosiaalityöntekijän vastaanotosta.

Toimintamallin aikana henkilökuntaa on muistutettu sen olemassaolosta tasaiseen tahtiin ja muutoksista on tiedotettu.  Sosiaalityöntekijä on myös käynyt kertomassa toiminnastaan palavereissa, jolloin toiminta on saanut kasvot. Kun sosiaalityöntekijä on kertonut omasta työstään palavereissa, on paremmin auennut myös se, millainen potilas hyötyy sosiaalityöntekijän vastaanottokäynnistä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Potilaiden suullinen palaute on ollut positiivista. He ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun, koska vastaanotolle on päässyt nopeasti ja ilman erillistä ajanvarausta jopa saman käynnin yhteydessä. 

Yllättävää on ollut se, kuinka paljon uusia asiakkaita sosiaalityöntekijän vastaanotolle on päätynyt. Tällä tarkoitetaan niitä potilaita, jotka eivät vielä ole olleet aikaisemmin sosiaalihuollon asiakkaita. Ennakkoajatus oli se, että vastaanotolle päätyisi enemmän niitä jotka jo aikaisemmin apua ovat sosiaalihuollosta joutuneet eri elämänvaiheissaan hakemaan. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

    • Kyseessä on uudenlainen innovaatio ja toimintakulttuuri asiakaslähtöisellä ajatuksella terveydenhuollossa. Sote-keskuksien toimintaa on tarpeen kehittää nyt ja tulevaisuudessa vastaamaan sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon haasteisiin. 
  2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?
    • Asiakkaalle pyritään antamaan hänen tarvitsemansa tuki ja apu helposti ja kokonaisvaltaisesti. Aitoa ihmisläheisyyttä on myös se, ettei ohjata saman vaivan hoitamiseksi varaamaan useita aikoja eri paikoista, vaan ns. yhden puhelun taktiikalla saa asiansa hoitoon. Joskus ihmiselle voi olla hankalaa soittaa sosiaalihuollon palvelunumeroon ja myöntää ongelmien olemassaolo. Sote-keskukseen soittamiselle on pienempi kynnys ja sosiaalityöntekijän vastaanotolle meneminen sote-keskuksen tiloissa tuntuu helpommalta. 
  3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?
    • Toimintamallissa on pyritty oikomaan mutkia joita aikaisemmin koettiin kun sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut olivat täysin erillisiä yksiköitä. Näin potilaan hoidosta on saatu selkeämpää ja turhilta organisaation koukeroilta vältytään.
Kansikuva
Sosiaalityöntekijä osana tiimiä kansi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis