Huomioita ikääntyviä näkövammaisia kohtaville ammattilaisille

Kiikarissa aivoterveys -hankkeen selvitystyön pohjalta tehtyjä huomioita aivoterveyden tukemiseen ja muistioireiden tunnistamiseen. Huomiot on suunnattu erityisesti niille ammattiryhmille ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka työssään kohtaavat ikääntyviä näkövammaisia.

Toimintaympäristö **

Kiikarisssa aivoterveys -hankkeessa halutaan selvittää näkövammaisen henkilön aivoterveyteen liittyvien eri osa-alueiden toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä, siten saada tietoa siitä, miten näkövammaisen aivoterveyttä voidaan tukea. Myös näkövammaisten muistioireet saattavat jäädä huomaamatta muun avun tarpeen ja asian arkaluonteisuuden vuoksi tunnistamatta.

Liitteet
Jaakon tarina -video tuodaan esille sitä, että näkövammaisten muistisairaudet tulee tunnistaa sekä heillä on yhtäläinen oikeus saada diagnoosi, hoitoa ja kuntoutusta kuin näkevillä.
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeessa selvitetään sitä, miksi muistioireita ei tunnisteta, jotta voidaan siihen liittyviä esteitä. Näkövammainen henkilön muistioireiden lisääntyessä hänen sekä hänen läheisensä tuen tarve lisääntyy oleellisesti ja tähän tarvitaan moniammatillista osaamista. Näiden asioiden parantamiseksi tarvitaan tietoa, koulutusta sekä hyviä käytäntöjä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Näkövammaisilla henkilöillä on tarjottava tietoa saavutettavassa muodossa ja heidän käyttämien kanavien kautta. Heillä on oikeus saada diagnoosia, hoitoa ja kuntotutusta myös muistisairauteen. Heitä työssään kohtaavilla ammattilaisilla tulee olla osaamista tukea näkövammaisten aivoterveellisiä elintapoja, ohjata tarvittaessa muistitutkimuksiin sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä muistisairaan näkövammaisen ja hänen läheisensä tukemiseksi. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kiikarisssa aivoterveys -hankkeen työntekijät

Mikkelin seudun Muisti ry:n toiminnanjohtaja

Yhteistyötahot: Etelä-Savon näkövammaiset ry 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntyvä näkövammaiset ja heidän läheisensä sekä heitä työssään kohtaavat ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat