Infopaketti työntekijöille kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa

Tiivis tietopaketti kokemusasiantuntijatoiminnasta lastensuojelussa. Tietopaketti on koottu avuksi lastensuojelun työntekijöille, jotka haluavat tuoda kokemusasiantuntijatoiminnan osaksi omaa tai työyksikön työskentelyä.

Liitteenä muokattavat palkkiolaskutuslomakkeet.

Ratkaisun perusidea **

Infopakettiin on koottu eri lähteistä tietoa siitä, mitä kokemusasiantuntijatoiminnalla tarkoitetaan, mitä asioita kokemusasiantuntijatoiminnassa tulee huomioida, sekä millaista lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa on olemassa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokemusasiantuntijuuden tulee olla kirjattuna hyvinvointialueiden strategioihin, se vaatii perehdyttämistä ja sen toteuttamiseksi on varattava riittävästi resursseja.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokemusasiantuntijuudella ja osallistumisella voidaan vahvistaa yksilöiden kokemuksia omasta osallisuudesta. Kokemusasiantuntijatoiminnalla voidaan myös lisätä ymmärrystä lastensuojelusta ja kokemusasiantuntijuus voi tuoda lastensuojelun palvelun asiakkaille helpommin lähestyttäväksi.