Itä-Uudenmaan ilmiölähtöiset palveluketjukuvaukset

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liitteenä olevat Ilmiölähtöiset palveluketjukuvaukset on aloitettu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta. Kuvauksia tullaan päivittämään säännöllisesti ja ne toimivat hyvinvointialueen palvelujen kehittämisen tukena. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Porvoon kaupunki
Ylläpitäjä