Itä-Uudenmaan ilmiölähtöiset palveluketjukuvaukset

Liitteenä olevat Ilmiölähtöiset palveluketjukuvaukset on aloitettu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta. Kuvauksia tullaan päivittämään säännöllisesti ja ne toimivat hyvinvointialueen palvelujen kehittämisen tukena.